Thẻ Núi Lửa

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Volcanic Tab)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu Tượng Thẻ
I feel inspired.

–Wilson

Thẻ Núi Lửa là loại thẻ game nằm trong bản mở rộng Shipwrecked. Nó gồm tất cả các món chế tạo dùng Đá Vỏ Chai. Công thức trong thẻ này không thể nguyên mẫu tương tự như Thẻ Cổ Xưa, thay vào đó chỉ có thể chế tạo chúng khi đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai hay đang đội một Não của Tư Duy.

Nhiều vật dụng trong thẻ này chống thấm.

Vật Dụng Chế Tạo

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Núi Lửa: