Vỏ Ốc Hú

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
With a song that moves atmospheric pressures.

Wickerbottom

Vỏ Ốc Hú là một Vật Dụng chế tạo đưa vào trong DLC Shipwrecked. Nó tìm thấy trong Thẻ Núi Lửa và cần 4 Đá Vỏ Chai, 1 Ngọc Tím và 1 Dấu Ma Thuật để chế tạo. Vỏ Ốc Hú không thể nguyên mẫu, do đó để chế tạo chúng luôn cần đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai hoặc đội Não của Tư Duy.

Sử dụng Vỏ Ốc Hú sẽ bắt đầu Gió Lớn kéo dài trong khoảng nửa ngày. Khi đưa đến thế giới game gốc hay thế giới Reign of Giants bằng Vượt Biển Được, Vỏ Ốc sẽ tạo ra Mưa thay vì Gió Lớn.

Prototype.png Mẹo

  • Gậy Xay Gió có thể trang bị sau khi dùng Vỏ Ốc Hú trong nửa ngày được tăng tốc độ chèo, nhưng một Gậy Đi Bộ vẫn cho tăng tốc độ lớn hơn khi chèo thuyền trong gió.

Blueprint.png Thư viện Ảnh