Gậy Xay Gió

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
The Northern winds are at my disposal.

Woodie

Gậy Xay Gió là một 1 vật phẩm từ Don't Starve: Shipwrecked. Nó được tìm thấy trong Thẻ núi lửa và cần 2 Đá vỏ chai, 3 Nhiên Liệu Ác Mộng và 1 Dấu Ma Thuật để chế tạo. Gậy Xay Gió không thể nguyên mẫu, do đó để chế tạo chúng luôn cần đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai hoặc đội Não của Tư Duy. Trang bị Gậy Xay Gió sẽ chuyển hướng Gió Lớn để chúng thổi theo cùng hướng mà người chơi đang di chuyển. Trong khi trang bị,Gậy Xay Gió sẽ từ từ mất độ bền. Gậy Xay Gió sẽ không làm gì khi không có Gió Lớn thổi, vì thế sẽ không mất độ bền.

Prototype.pngMẹo

  • Gậy Xay Gió có thể được trang bị sau khi thổi Vỏ Ốc Hú trong nửa ngày để tăng tốc độ khi đi thuyền, nhưng Gậy Đi Bộ vẫn giúp tăng tốc độ khi đi thuyền.

Blueprint.png Thư Viện Ảnh