Quạt Xoay

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Whirly Fan)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Somehow the breeze comes out the back twice as fast.

–Wilson

Quạt Xoay là vật dụng chỉ có trong Don't Starve Together Yêu cầu 3 Cành Cây và 1 Cánh Hoa để tạo

Nó có thể bảo vệ bạn khỏi bị Quá Nhiệt ở một mức độ thấp khi đang chạy. Nó sẽ quay khi bạn đang chay

Quạt Xoay có đồ bền là 1 phút 30s, và Độ Bền chỉ giảm khi nó đang quay.Tuy nhiên, cần lưu ý là độ bền sẽ giảm 1% khi được trang bị sau lần đầu tiền

Blueprint.png Thư viện Ảnh