Giáp Ánh Sáng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Brightshade Armor)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
Does no one else find this armor oddly itchy?

Maxwell

Giáp Ánh Sáng (Brightshade Armor) là một loại giáp độc quyền của Don't Starve Together được thêm vào trong bản mở rộng From Beyond, cập nhật Taking Root. Nó có thể chế thạo thông qua Bộ Lọc Quang Luyện, yêu cầu 4 Quang Thạch Tinh Khiết và 4 Vỏ Gai Sáng Bóng để chế tạo và cần Lò Quang Luyện để nguyên mẫu.

Nó có độ bền là 830 và hấp thụ 80% sát thương vật lý. 10% được thêm vào sau 80% ban đầu, chỉ áp dụng cho sát thương vật lý từ những sinh vật mặt trăng.

Ngoài ra, 10% Vật Thủ Xuyên Giáp được thêm vào trước Thủ Xuyên Giáp chống lại các những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Mặt Trăng. Khi kết hợp với Nón Ánh Sáng, phần tăng cường này trở thành 25%. Cách bảo vệ này hiệu quả hơn nhiều so với cách bảo vệ gây sát thương vật lý.

Khi mặc Giáp Ánh Sáng, kẻ địch sẽ bị phản lại 10 sát thương khi tấn công người chơi, con số này tăng lên 20 đối với những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm

Nếu mặc bởi Wormwood với kỹ ăng Lunar Guardian I.png Hộ Vệ Mặt Trăng I, bị tấn công sẽ khiến kẻ tấn công phải nhận thêm 10 sát thương và bị trói lại trong 6 giây.

Nó cũng cung cấp giảm 10 sát thương thường và 10% Thủ Xuyên Giáp. Khi bị hỏng, nó sẽ không biến mất, thay vào đó sẽ tồn tại ở dạng 0% độ bền tương tự như Giáp Xương, và dùng Bộ Sửa Đồ Quang Luyện sẽ hồi lại 100% độ bền.

Blueprint.png Thư viện ảnh