Sàn Giao Dịch Khoáng Sản

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Swinesbury Mineral Exchange)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Can I exchange this money for anything useful?

Maxwell

Sàn Giao Dịch Khoáng Sản là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn sinh sản tự nhiên độc quyền cho DLC Hamlet. Được tìm thấy ở Thành Phố Thị Chính và bán đa dạng các loại Khoáng Sản cho người chơi. Nơi này cũng đổi những đồng Oinc nhỏ thành những đồng giá trị lớn hơn.

Nếu như người chơi có được Chìa Mở Thành Phố, Tiệm Spa cũng sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 4 Ván Ép, 2 Vàng Thỏi và 4 Da Lợn.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội thất

Khi đi vào một Sàn Giao Dịch Khoáng Sản, người chơi sẽ nhìn thấy đa dạng các loại Vật Dụng được bán để đổi lấy Oinc. Một Nhân Viên Ngân Hàng sẽ ngồi bán hàng trên ghế.

Những mặt hàng sau đây sẽ thấy được trưng bày ở trung tâm cửa hàng và sẽ được bổ sung lại bởi chủ tiệm:

Mặt hàng Tên Oinc.png
Centapiece Oinc.png Oinc Bách Xu 100
Tenpiece Oinc.png Oinc Thập Xu 10
Gold Nugget.png Vàng Thỏi 10

Ngoài ra, các mặt hàng sau đây có thể mua được từ các kệ không được chủ tiệm bổ sung:

Mặt hàng Tên Oinc.png Số lượng
Charcoal.png Than 1 2
Flint.png Đá Lửa 1 2
Nitre.png Tiêu Thạch 1 2
Rocks.png Đá 1 6

Blueprint.png Thư viện ảnh