Đồng Hồ Luân Hồi

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

I like to be prepared for any eventuality.

–Wanda

Đồng Hồ Luân Hồi (Second Chance Watch) có thể được sử dụng để hồi sinh những người chơi đã chết. Nếu Wanda chết trong khi cầm chiếc đồng hồ, nó sẽ rơi xuống đất khiến cô ấy có thể ám. Ám Đồng Hồ Luân Hồi sẽ phá vỡ nó, trả lại một nửa số vật liệu được sử dụng để chế tạo nó, cộng với Mảnh Lắp Đồng Hồ. Wanda cũng có thể sử dụng nó để hồi sinh Người đã chết, đồng hồ có thời gian hồi chiêu 4 phút. Những người chơi được hồi sinh thông qua Đồng Hồ Luân Hồi sẽ được dịch chuyển đến nơi họ đã chết và các chỉ số của cơ thể sau khi được hồi sinh tương tự như sử dụng Bùa Phục Sinh. Nó yêu cầu 1 Mảnh Lắp Đồng Hồ, 2 Gỗ Sống và 4 Mảnh Xương để chế tạo.

Placeholder.png Bên lề

  • Nó là chiếc đồng hồ duy nhất rơi khỏi hành trang của Wanda khi cô ấy chết. Tất cả những đồng hồ khác sẽ ở trên hành trang cô ấy, và cô ấy sẽ có chúng khi cô ấy hồi sinh.
  • WendyWX-78 có lời thoại đặc biệt khi ấn kiểm tra Đồng Hồ Luân Hồi. Wendy sẽ nói "Abigail... do you think...?", Và WX-78 sẽ nói "SHE IS ABLE TO REBOOT FELLED MINIONS? NOW I CAN MAKE THEM DO MORE HAZARDOUS WORK!".