Giáp Cỏ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Grass Suit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Định hướng: Vật DụngĐồ Chế TạoGiáp


It's better than nothing.

–Woodie

Giáp Cỏ là Giáp mặc tạo ở thẻ Chiến Đấu. Tạo nên từ 10 Cỏ Cắt và 2 Cành Cây, sẵn có ngay từ đầu game. Có 225 độ bền và hấp thụ 60% lực sát thương. Cũng dùng làm nhiên liệu cho Lửa Trại và Lò Lửa, kể cả khi gần hết độ bền.

Placeholder.png Bên lề

  • Được thêm từ bản cập nhật The End Is Nigh.
  • Mặc dù có thể dùng làm nhiên liệu cho Lửa Trại và Lò Lửa, Giáp Cỏ để dưới đất không bị bén lửa từ các vật đang cháy, Lửa Trại và khi dùng Gậy Gọi Sao.

Blueprint.png Thư viện Ảnh