Chân Dung Vui Vẻ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Pleasant Portrait)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
Next draw Wolfgang's good side!

Wolfgang

Chân Dung Vui Vẻ (Pleasant Portrait) là một vật phẩm khả chế độc quyền dành riêng cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật From Beyond. Nó có thể được chế tạo trong Bộ lọc trang trí với 2 Gỗ, 2 Cành Cây, 1 Vàng Thỏi và 1 Bút Lông Vũ và yêu cầu Bàn Cưa để chế nguyên mẫu.

Nó có thể được đặt trên Bàn gỗ.

Placeholder.png Bên lề

  • Chân Dung Vui Vẻ đã được giới thiệu trong bản cập nhật Host of Horrors.
  • Bức tranh này dường như được tham chiếu đến American Gothic của Grant DeVolson Wood

Blueprint.png Thư viện ảnh