Vương Miện Nanh Sắc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shark Tooth Crown)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
What a dangerous looking hat.

Wilson

Vương Miện Nanh Sắc là một trang phục chế tạo giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 5 Nanh Chó Săn và 1 Vàng Thỏi để chế tạo và yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Khi đội lúc trên Thuyền, Vương Miện Nanh Sắc hồi 6.6 Tinh Thần mỗi phút. Nó không cháy, kéo dài 9 ngày và có thể sửa bằng Cuộn Kim Khâu.

Blueprint.png Thư viện Ảnh