Não của Tư Duy

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Brain of Thought)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

I feel like a keener when I put it on.

–Woodie

Não của Tư DuyVật Dụng chế tạo xuất hiện trong DLC Shipwrecked. Nó cần 1 Mầm Thông Minh, 1 Sứa, và 2 Dây Thừng để chế tạo và yêu cầu Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Não của Tư Duy dùng để tiếp cận những công thức ẩn chưa được nguyên mẫu, gồm cả các vật dụng trong Thẻ Núi Lửa, mà không thể nguyên mẫu được và yêu cầu phải đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai để chế tạo. Một Não của Tư Duy có thể dùng chế tạo 4 lần, sau đó thì biến mất. Nó mất một lần dùng sau khi chế tạo một công thức khi đang được đội, kể cả công thức đã được mở khóa. Chế tạo một công thức bằng Não của Tư Duy không làm mở khóa nó.

Prototype.png Mẹo

Placeholder.png Bên lề

  • Cái tên Não của Tư Duy (Brain of Thought) có thể là một cách chơi chữ của một câu nói thông dụng, "I lost my train of thought." ("Tôi lạc mất dòng suy nghĩ của tôi rồi")
  • Thiết kế của nó hơi giống với metroids trong game Metroid.

Blueprint.png Thư viện Ảnh