Đất Lá Rụng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Deciduous Turf)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Reign of Giants icon.png Don't Starve Together icon.png

Wilson Portrait.png
Yet another ground type.

Wilson

Đất Lá Rụng (Deciduous Turf) là loại Đất xuất hiện ở bản mở rộng Reign of Giants, có được khi đào đất Rừng Lá Rụng bằng Chĩa. Tương tự như các loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu.

Những Thực vật như Bụi Dâu, Bụi Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả ThôngDẻ Bulô có thể trồng được trên loại đất này. Nó không ngăn Củ Thịt mọc ra Cây Mắt.

Khi được đặt trên Thế Giới Bề mặt trong một khu vực đủ lớn, Quạ là loại Chim duy nhất xuất hiện trên vùng đất này.

Nếu mang qua thế giới Shipwrecked bằng Vượt Biển Được, lũ lụt cũng xuất hiện trên loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đất Lá Rụng có thể chế tạo thêm với 1 Cành Con và 1 Dẻ Bulô khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Blueprint.png Thư viện ảnh