Cối Đóng Nền

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cối Đóng Nền)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
Chúng ta có thể thay đổi chính trái đất dưới chân mình, nhưng không thể thay đổi quá khứ.

Wendy

Cối Đóng Nền (Terra Firma Tamper) là một kiến trúc độc quyền cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them.

Nó cho phép người chơi truy cập vào Thẻ Làm Nền khi đứng bên cạnh nó. Cần Bản Thảo được mở khóa từ Bí Tịch, Bí Tịch có được từ Đài Phun Tri Thức màu vàng, sau khi hoàn thành câu đố ở Sân Khấu Giải Mã.

Placeholder.png Bên lề