Mắt Đá Mặt Trăng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ocuvigil)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wickerbottom Portrait.png
Ah! A scrying orb.

Wickerbottom

Mắt Đá Mặt Trăng (Ocuvigil )Kiến Trúc độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Ma Thuật, yêu cầu 1 Thấu Kính Mặt Trăng Tím, 1 La Bàn và 2 Ván Ép để chế tạo, và một Mũ ma thuật để nguyên mẫu. Nó được sử dụng để soi sáng một khoảng sương mù ở một vị trí nhất định cho tất cả người chơi và cũng như hoạt động như một điểm đánh dấu trên Bản Đồ.

Placeholder.pngBên Lề

  • Nó được gọi là "sentryward" trong các file game, một cấu trúc có cùng tên và chức năng tồn tại trong nhiều game moba.
  • Nó từng yêu cầu Thấu Kính Mặt Trăng Vàng để chế tạo, sau thay thế bằng một thấu kính mặt trăng Tím trong bản cập nhật sau đó, vì Ngọc Vàng không dễ dàng có trong những thế giới không có Hang Động.
  • Mắt Đá mặt trăng được thêm vào ở bản cập nhật East or West, Base is Best.

Blueprint.png Thư Viện