Thulecite

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Is pretty rock.

–Wolfgang

Thulecite có ở dưới Tàn Tích. Dùng để tạo nhiều vật trong Thẻ Cổ Xưa và sửa chữa Đài Giả Khoa Cổ Đại đổ nát.

Hiện tại, nó không có thêm, mặc dù trên lý thuyết, người chơi tạo ra Thulecite mới bằng cách đập Đài Giả Khoa Cổ Đại rồi sửa chữa nó, nó cần 10 nhát để phá hủy nhưng chỉ cần 6 Thulecite để sửa chữa xong, và mỗi nhát có thể tạo ra Thulecite nhưng cơ hội tạo ra cực thấp do đó trên thực tế, Thulecite có giới hạn.

Sên RùaỐc Sên Rùa thường ăn Thulecite rơi trên đất, và Sên Rùa tấn công người chơi cầm Thulectie nếu không có khoáng sản nào xung quanh cho nó ăn.

Reign of Giants icon.pngReign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, Thulecite có từ việc phá hủy Tường Thulecite bằng Búa để lấy Mảnh Thulecite để ghép 6 Mảnh Thulecite thành 1 Thulecite.

Mặc dù Ngọc Xanh khá hiếm, nhưng có thể dùng Bùa Kết Cấu (2 Thulecite, 3 Nhiên Liệu Ác Mộng, 1 Ngọc Xanh) để tạo 5 Giáp Thulecite từ 15 Thulecite, rồi dùng Gậy Giải Cấu Trúc (4 Nhiên Liệu Ác Mộng, 2 Gỗ Sống, 2 Ngọc Xanh) vào 5 Giáp sẽ lấy được 30 Thulecite, tổng cộng lại ta được thêm 13 Thulecite.

Icon Tools.png Sử dụng

Thulecite.png
Broken Pseudoscience Station.png
Thulecite Wall.png

×6

Thulecite.png

×4

Nightmare Fuel.png

×4

Ancient Pseudoscience Station.png
Thulecite Crown.png
Thulecite.png

×6

Nightmare Fuel.png

×4

Ancient Pseudoscience Station.png
Thulecite Suit.png
Thulecite.png

×5

Deerclops Eyeball.png
Guardian's Horn.png
Ancient Pseudoscience Station.png
Houndius Shootius.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Broken Pseudoscience Station.png
Thulecite Medallion.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Opulent Pickaxe.png
Luxury Axe.png
Ancient Pseudoscience Station.png
PickSlashAxe.png
Thulecite.png

×4

Living Log.png
Living Log.png
Living Log.png
Nightmare Fuel.png

×4

Ancient Pseudoscience Station.png
Thulecite Club.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Yellow Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Magiluminescence.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Green Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Construction Amulet.png
Thulecite.png
Thulecite.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Orange Gem.png
Ancient Pseudoscience Station.png
The Lazy Forager.png
Thulecite.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Cut Stone.png
Wet Goop.png
Blueprint (rare).png
Terra Firma Tamper.png
DST icon.png
Thulecite.png
Moon Rock.png
Blueprint (rare).png
Astral Detector.png
DST icon.png
Thulecite.png

×4

Gardeneer Hat.png
Purple Gem.png
Broken Pseudoscience Station.png
Premier Gardeneer Hat.png
DST icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Tương tự đa số những thứ ở Tàn Tích, Thulecite gợi cảm hứng từ Cthulhu Mythos, một đấng toàn năng cổ đại điên cuồng, có phép thuật, hình dạng kỳ dị với những cái xúc tu.
  • Giả thuyết thứ hai cho rằng tên Thulecite bắt nguồn từ Thule, một vùng đất cổ đại xa về phương Bắc thường được coi là nơi xa nhất có thể đặt chân tới. Các nhà văn sau này sử dụng thuật ngữ Ultima Thule để miêu tả những thứ xa tầm với và khó chạm vào được. Đây có lẽ là giả thuyết gần đúng hơn cả do Thulecite hiện tại như là nguồn vật liệu cao cấp nhất game.