Chai Phát Quang

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Bottle Lantern)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
I HAVE IMPRISONED THE LIGHT-PRODUCERS

WX-78

Chai Phát Quang (Bottle Lantern)Vật Dụng Nguồn Sáng nằm trong DLC Shipwrecked. Nó cần 1 Chai Rỗng và 2 Sinh Phát Quang để chế tạo và yêu cầu Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Chai Phát Quang hoạt động giống một nguồn sáng di động mà có thể cầm hoặc đặt dưới đất, giống như Đèn Lồng, nó cũng có thể bật tắt tùy ý. Chai Phát Quang có thể nạp lại nhiên liệu bằng Đom Đóm hoặc Sinh Phát Quang.

Mosquito.png Lỗi

  • Bất cứ lúc nào một Chai Phát Quang rớt ra từ một con Cá Voi, no sẽ phát sáng vĩnh viễn cho đến khi cầm nó lên.
  • Khi đặt dưới đất, một Chai Phát Quang còn 0% sẽ vẫn phát sáng sau khi rời game và vào lại khiến chúng trở thành nguồn sáng vô tận.

Blueprint.png Thư viện ảnh