Đom Đóm

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Chúng như những đốm lửa nhỏ trong túi tôi!

–Willow

Đom Đóm là động vật phát sáng vào buổi đêm tại Khu Rừng, Đồng Cỏ và luôn luôn xuất hiện trong Hang Động, cũng như Rừng Nấm. Chúng dùng để làm Đèn Bí NgôMũ Thợ Mỏ. Chúng cũng có thể làm nhiên liệu nạp cho Mũ Thợ Mỏ và Đèn Lồng thêm 39%.

Đom Đóm có thể bắt bằng Lưới Côn Trùng (vào mỗi buổi tối) bằng cách dùng phím Space khi đứng cạnh chúng. Bởi vì chúng không tự phục hồi, chúng được coi là một nguồn tài nguyên hữu hạn.

Đứng ở chỗ Đom Đóm trong đêm vẫn sẽ bị Charlie tấn công , dù cho ánh sáng từ Đom Đómbiến mất cho đến khi người chơi rời khỏi vùng của chúng. Nếu người chơi không có một nguồn lửa, người chơi có thể "đom đóm nhảy" giữa ba hoặc bốn nhóm loài đom đóm cho sự sống còn trong đêm. Điều này vẫn còn có thể nguy hiểm, như Tinh Thần sẽ giảm đáng kể.

Đom Đóm chỉ ra vị trí của mình trong bóng tối khi nó phát sáng .

Đom đóm trên mặt đất sẽ mất không gian, do đó người chơi là không thể xây dựng ở vị trí đó, trừ khi chúng bị bắt.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản DLC Reign of Giants , Đom Đóm được tìm thấy ở Rừng Lá Rụng, làm cho quần xã sinh vật thành một trong những môi trường sống tự nhiên của chúng.

Icon Tools.png Sử dụng

Pumpkin.png
Fireflies.png
Alchemy Engine.png
Pumpkin Lantern.png
Straw Hat.png
Gold Nugget.png
Fireflies.png
Alchemy Engine.png
Miner Hat.png

Placeholder.png Bên lề

  • Mặc dù Maxwell đội Mũ Thợ Mỏ ("Eventually the Firefly will starve"), Đom đóm là một trong số ít các sinh vật mà không chết đói trong hàng tồn kho.
  • Đom đóm sử dụng để có cơ hội được giảm bằng cách chọn Tumbleweeds, nhưng điều này là không còn khi đến bản cập nhật giữa tháng 6- 2014 .[1]

Blueprint.png Thư viện Ảnh

References