Vỏ Cá Xì Gà

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cookie Cutter Shell)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Willow Portrait.png
Ha, I stole its house.

Willow

Vỏ Cá Xì Gà là một Vật Phẩm độc quyền cho Don't Starve Together, dược giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó rơi ra từ Cá Xì Gà và là nguyên liệu yêu cầu để chế tạo Mũ Cá Xì Gà.

Icon Tools.png Công Dụng

Cookie Cutter Shell.png

×4

Rope.png
Alchemy Engine.png
Cookie Cutter Cap.png
Cookie Cutter Shell.png
Mosquito Sack.png
Advert.png
Rainy Day Lure.png
Cookie Cutter Shell.png
Ice.png
Advert.png
Snow Day Lure.png
Cookie Cutter Shell.png
Stinger.png
Advert.png
Stupefying Lure.png
Cookie Cutter Shell.png
Beefalo Wool.png
Advert.png
Heavy Weighted Lure.png

Placeholder.png Bên Lề

  • Vỏ Cá Xì Gà được giới thiệu trong bản cập nhật Salty Dog.


ff