Chèo Chiến

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png


Chèo Chiến (Battle Paddle) là vật phẩm dành riêng cho Don't Starve Together được giới thiệu trong bản cập nhật Lời Nguyền Nguyệt Cảng.

Chèo Chiến Rớt ra khi giết một Thuyền Trưởng Khỉ. Có thể được sử dụng như một mái chèo hoặc một loại vũ khí cận chiến và không thể được chế tạo bởi người chơi. Nó có 500 lần sử dụng với lực chèo là ×0,6 đơn vị và sát thương 50 tương đương với sát thương của Chày Gai Xúc Tua.

Có thể phân giản nó bằng Gậy Giải Cấu Trúc và nhận được 1 Gỗ và 1 Vỏ Cọ Chóp.

Blueprint.png Thư viện ảnh