Sên Dẻo

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Gummy Slug)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Hamlet icon.png

Wilson Portrait.png
Small and gelatinous.

Wilson

Sên Dẻo (Gummy Slug) là một loại Côn Trùng độc quyền dành cho Hamlet DLC. Chúng có thể tìm thấy bên dưới Đá Phiến. Ăn sống chúng sẽ hồi lại 9.375 Sức Đói nhưng trả giá bằng 10 Tinh Thần. Đá Phiến có thể xuất hiện lại trên Thế Giới nên Sên Dẻo có thể hồi lại dù việc này khá chậm.

Sên Dẻo là nguyên liệu yêu cầu cho món Bánh Dẻo

WebberWilba có thể ăn Sên Dẻo mà không bị nhận hình phạt Tinh Thần. Wilba sẽ trở thành Lợn Sói sau khi ăn 2 cái.

Sên Dẻo Nướng

Woodlegs Portrait.png
I'd rather eat me hat.

Woodlegs

Sên Dẻo Nướng (Cooked Gummy Slug) là phiên bản nấu chín của Sên Dẻo bằng cách sử dụng Lửa Trại, Lò Lửa, Sao Lùn,...

Icon Tools.png Sử dụng

Gummy Slug.png
Cooking.png
Cooked Gummy Slug.png
Gummy Slug.png
Sweetener.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Gummy Cake.png