Quả Hạt Trộn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Trail Mix)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Berries and nuts, berries and nuts!

–Wolfgang

Quả Hạt TrộnThực Phẩm trong bản mở rộng Reign of Giants. Được nấu từ Nồi Hầm khi dùng ít nhất 1 Dẻ Bulô Nướng, 1 Dâu Rừng và bất kỳ loại Trái Cây nào. Cần 10 giây để hoàn thành.

Dùng 2 Sầu Riêng có thể tạo ra Lasagna Thịt Quái. Thêm bất kỳ Phẩm Thịt sẽ cho ra Thịt Viên. Thêm Phẩm Trứng hoặc Phẩm Sữa sẽ cho ra Nắm Mứt Đầy. Thêm Rau Quả sẽ tạo ra Rau Củ Hầm, trong khi dùng Nhân Sâm sẽ tạo ra Súp Nhân Sâm.

Nguyên liệu

  • Yêu cầu: Roasted Birchnut.pngBerry.png
  • Yêu cầu: Fruits Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Meats Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Vegetables Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Eggs Crock Pot.png
  • Ngoại trừ: Dairy product.png

Icon Science.png Công thức

Roasted Birchnut.png
Berry.png
Fruit.png
Filler.png
Crock Pot.png
Trail Mix.png

Ví dụ

Roasted Birchnut.png
Berry.png

×(2)

Twigs.png
Crock Pot.png
Trail Mix.png
Roasted Birchnut.png
Berry.png
Dragon Fruits.png
Ice.png
Crock Pot.png
Trail Mix.png
Roasted Birchnut.png
Berry.png
Durians.png

×(2)

Crock Pot.png
Trail Mix.png
50% tạo ra Lasagna Thịt Quái.

Icon Tools.png Sử dụng

Trail Mix.png
Pig Icon.png
Manure.png
Trail Mix.png
Feather Hat.png
Rock Den.png
Giblet.png
Don't Starve Together icon.png