Nước Đá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
It knows how to chill.

Walani

Nước Đá (Ice)thực phẩm được thêm vào ở bản mở rộng Reign of Giants, thu thập bằng cách khai thác Đá Băng Nhỏ. Dùng để tạo ra những vật có tác dụng giảm nhiệt, tăng độ bền cho Khối Băng, giúp giảm 40 nhiệt độ cơ thể trong vòng 7.5 giây hoặc dùng để dập tắt lửa và các vật cháy âm ỉ khác. Cũng dùng làm nguyên liệu trong một số món nấu.

Nước đá tan trong 3 ngày. Nó không bao giờ tan khi để trong Tủ Lạnh và tan nhanh khi để gần lửa. Nếu người chơi cầm mẩu nước đá đang tan chảy sẽ làm tăng Ẩm Ướt. Mặc dù không hẳn là thực phẩm, ăn nước đá gần tan chảy vẫn bị trừ điểm Tinh Thần.

Gift Icon.png DLC

Nước Đá cũng xuất hiện trong Shipwrecked DLC, tuy nhiên dưới dạng chế tạo chứ không có sẵn. Băng Đá Nhỏ không xuất hiện ở trong Shipwrecked tuy nhiên có thể chế tạo từ Đá Mưa thu thập từ những cơn bão trong Mùa Bão. DLC này cũng giới thiệu Máy Làm Đá 3000, thứ sản xuất ra Nước Đá. Nó cũng dùng để nấu Súp CuaGỏi Hải Sản.

Trong Hamlet DLC, Nước Đá luôn luôn bán ở Tiệm Tạp Hóa với giá Oinc và là nguyên liệu để chế tạo Máy Phun Sương.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

In Don't Starve Together, Nước đá có thể dùng để chế Bóng Nước, Bể Trưng Bày CáLa Bàn Mặt Trăng. Chester Tuyết sẽ ngăn nước đá tan.


Icon Tools.png Sử dụng

Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Rope.png

×4

Ice.png

×10

Alchemy Engine.png
Ice Cube.png
Gears.png
Gears.png
Ice.png

×15

Electrical Doodad.png
Electrical Doodad.png
Alchemy Engine.png
Ice Flingomatic (icon).png
Ice.png

×6

Alloy.png
Alloy.png
Blue Gem.png
Science Machine.png
Sprinkler.png
Hamlet icon.png
Mosquito Sack.png
Mosquito Sack.png
Ice.png
Science Machine.png
Water Balloon.png

×4

Don't Starve Together icon.png
Ice.png

×4

Boards.png
Boards.png
Cut Stone.png
Alchemy Engine.png
Fish Scale-O-Matic.png
Don't Starve Together icon.png
Ice.png
Ice.png
Blue Moonlens.png
Moon Rock.png
Moon Rock.png
Prestihatitator.png
Moon Dial.png
Don't Starve Together icon.png
Ice.png
Rocks.png
Terra Firma Tamper.png
Mud Turf.png

×4

Don't Starve Together icon.png

Icon Science.png Công thức

Ice.png
Dairy product.png
Honey.png
Filler.png
Crock Pot.png
Ice Cream.png
Phụ gia không thể là Phẩm Thịt, Rau Quả, TrứngCành Cây
Watermelon.png
Ice.png
Twigs.png
Filler.png
Crock Pot.png
Melonsicle.png
Phụ gia không thể là Phẩm ThịtRau Quả
Banana.png
Ice.png
Twigs.png
Filler.png
Crock Pot.png
Banana Pop.png
Shipwrecked icon.pngPhụ gia không thể là Phẩm Thịt
Ice.png
Cave Bananas.png
Twigs.png
Filler.png
Crock Pot.png
Banana Pop.png
DST icon.pngPhụ gia không thể là Phẩm ThịtPhẩm Cá
Jellyfish.png
Ice.png
Twigs.png
Filler.png
Crock Pot.png
Jelly-O Pop.png
Shipwrecked icon.png
Limpets.png
Limpets.png
Limpets.png
Ice.png
Crock Pot.png
Bisque.png
Shipwrecked icon.png
Wobster.png
Ice.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Lobster Bisque.png
Shipwrecked icon.png
Fishes.png
Fishes.png
Ice.png
Filler.png
Crock Pot.png
Ceviche.png
Shipwrecked icon.pngThêm Tôm Hùm Biển sẽ cho ra Tiệc Tôm Hùm. Dùng 3 Ốc Đá sẽ cho ra Súp Cua.
Orange Piko.png
Orange Piko.png
Sweetener.png
Ice.png
Crock Pot.png
Iced Tea.png
Hamlet icon.png
Ice.png
Sweetener.png
Forget-Me-Lots.png
Filler.png
Crock Pot.png
Soothing Tea.png
DST icon.pngPhụ gia không thể là Phẩm Quái, Phẩm Thịt, Phẩm Cá, Phẩm Trứng, Phẩm Trứng hoặc Phụ gia không ăn được.
Asparaguses.png
Vegetables.png

×1.5

Ice.png
Crock Pot.png
Spicy Vegetable Stinger.png
Asparaguses.png
Asparaguses.png
Ice.png
Ice.png
Portable Crock Pot.png
Asparagazpacho.png
DST icon.pngWarly Portrait.png
Meats.png

×0.25

Ice.png
Ice.png
Filler.png
Crock Pot.png
Bunny Stew.png
DST icon.pngPhụ gia không thể là Phụ gia không ăn được. Vượt quá 0.75 Thịt sẽ trở thành Thịt Viên.
Cave Bananas.png
Ice.png
Filler.png
Filler.png
Crock Pot.png
Frozen Banana Daiquiri.png
DST icon.pngPhụ gia không thể là Cành Cây

Prototype.png Mẹo

  • Nước Đá có thể dùng như nguyên liệu Phụ Gia trong hầu hết các Công Thức Nấu Chậm, tăng đang kể chỉ số trong các công thức đó. Bởi Nước Đá không bao giờ hỏng trong Tủ Lạnh, khuyên nên giữ thật nhiều Nước Đá trong một Tủ Lạnh cạnh Nồi Hàm.

Blueprint.png Thư viện ảnh