Máy Làm Đá 3000

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
Trái tim lạnh giá của tôi cũng làm được đá đấy.

Wendy

Máy Làm Đá 3000 là một Kiến Trúc khoa học có thể chế tạo trong DLC Shipwrecked. Nó cần 1 Đá Nhiệt, 5 Tre và 2 Doodad Điện để chế tạo và yêu cầu một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Máy Làm Đá 3000 dùng năng lượng từ vật dụng cháy. Khi nạp nhiên liệu, nó phun ra Nước Đá một lần mỗi 30 giây. Nếu máy hết nhiên liệu trước khi trôi qua 30 giây kể từ lần cuối sản xuất Nước Đá, máy sẽ tắt và không có thêm Nước Đá nào tạo ra nữa cho đến khi nạp lại nhiên liệu cho máy, và nhiên liệu bổ sung bị lãng phí. Nó giữ tối đa 90 giây nhiên liệu, và mỗi nhiên liệu thêm vào có thời gian hoạt động bằng với thời gian cháy trong một Lửa Trại của chúng. Nghĩa là tối đa 6 Cành Cây hoặc 2 Gỗ có thể cho vào máy một lần bất cứ lúc nào.

Máy Làm Đá 3000 tự nạp nhiên liệu 45 giây sau khi xây ra và sẽ ngay lập tức tạo ra Nước Đá. Người chơi không thể tắt máy khi nó đang hoạt động. Khi xem xét, mỗi nhân vật có câu nói khác nhau tùy vào lượng nhiên liệu còn lại trong máy; trái lại, không có chỉ báo nào về mức nhiên liêu.

Máy Làm Đá 3000 sẽ không tạo ra nước đá khi bị ngập.

Prototype.png Mẹo

  • Kết hợp với một trại Cây đủ lớn, và vài Bụi Leo nhiễm-rắn hay Hang Nhện, chiếc máy có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề lương thực bằng cách tạo ra Thịt Viên.
  • Nếu một Công Thức Nấu Chậm không cho dùng Cành Cây làm phụ gia, nhưng cho dùng đồ lạnh, người chơi có thể dùng Cành Cây làm nhiên liệu cho Máy Làm Đá 3000 để kiếm Nước Đá với tỉ lệ 2:1. Tuy nhiên, 6 Cành Cây là lượng nhiên liệu tối đa cho phép trong một Máy Làm Đá 3000, và quá trình sẽ mất một thời gian.

Placeholder.png Bên lề

  • Mô tả Chế Tạo của Máy Làm Đá 3000 dựa theo một bài hát những năm 90, Ice Ice Baby.
  • Ngoại trừ Willow, Wendy, WebberWigfrid, các nhân vật có những lời nhận xét khác nhau về mức nhiên liệu Máy Làm Đá 3000. Những câu nói đó như sau:
Woodie Portrait.png
Furiously icy! Reminds me of home.

Woodie, khi mức nhiên liệu cao

Walani Portrait.png
Just chillin'.

Walani, khi mức nhiên liệu trung

Wolfgang Portrait.png
Little machine looks tired.

Wolfgang, khi mức nhiên liệu thấp

Woodlegs Portrait.png
'Tis chokin'!

Woodlegs, khi mức nhiên liệu cực thấp

Warly Portrait.png
It's run dry.

Warly, hết nhiên liệu

Blueprint.png Thư viện Ảnh