Giáp Vẩy Bọ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Weevole Mantle)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wagstaff Portrait.png
Exoskeleton armor to protect my endoskeleton.

Wagstaff

Giáp Vẩy Bọ là một loại Giáp độc quyền cho Hamlet DLC. Nó được tìm thấy trong thẻ Chiến Đấu. Cần 4 Vẩy Bọ Vòi Voi và 2 Vỏ Cứng để chế tạo và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu.

Nó không làm giảm tốc độ di chuyển do sương mù gây ra trong Mùa Ẩm Ướt. Tuy nhiên, nó sẽ làm chậm người chơi khi trang bị mũ bất kỳ ngoại trừ Mũ CốiMũ Dơi Trùm Đầu.