Thuyền Chèo

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Row Boat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Woodie Portrait.png
Powered by elbow grease.

Woodie

Thuyền Chèo là một loại Thuyền mà có thể chế tạo từ Thẻ Hàng Hải giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 3 Ván Ép và 4 Cành Leo để chế tạo và yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Thuyền Chèo có 250 HP và có thể trang bị phụ kiện thuyền. Khi bị hư hỏng, nó có thể sửa lại bằng một Bộ Sửa Thuyền.

Khi đang di chuyển, nó mất Độ Bền với mức độ 1 mỗi 5.76 giây, kéo dài tổng cộng 3 Ngày, được cho là loại thuyền hiệu quả nhất để phiêu lưu.

Thi thoảng, những Thuyền Chèo bị bỏ hoang có thể tìm thấy trôi trên Biển Trung và Sâu, thường trang bị với một Buồm và một Đèn Thuyền còn ít độ bền.