Ma Nơ Canh

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Mannequin)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Ma Nơ Canh (Mannequin) là một cấu trúc có thể chế tạo được thêm vào trong Don't Starve Together. Được chế tạo trong bộ lọc cấu trúc với 2 tơ, 2 Ván Ép và 3 Cỏ Cắt, và cũng có thể được tìm thấy gần hiện trường. Khi sử dụng, hãy trang bị các vật phẩm được trang bị của nhân vật. Có thể tham gia với tư cách là một trong các vai trò trên sân khấu, trong các buổi biểu diễn, thay thế một người chơi khác.

Silk.png
Silk.png
Boards.png
Boards.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Cut Grass.png
Interface arrow right.png
Mannequin.png

Blueprint.png Thư viện ảnh