Thẻ Chiến Đấu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fight Tab)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu Tượng Thẻ
Go for the eyes!

–Wilson

Vật dụng Chiến Đấu có thể kiếm được bằng Chế Tạo, trong Thẻ Chiến Đấu với biểu tượng Hai Thanh Gươm Bắt Chéo Nhau bên phía tay trái màn hình.

  • Xem tất cả Vũ Khí trong game.
  • Xem tất cả Giáp trong game.

Vật Dụng Chế Tạo

Những vật dụng sau đây có thể chế tạo trong Thẻ Chiến Đấu: