Thẻ Quy Hoạch

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng thẻ
City engineering isn't a real science.

–Wilson

Thẻ Quy Hoạch (City Planning Tab) là một thẻ chế tạo độc quyền trong Hamlet DLC. Những công thức trong thẻ này không thể nguyên mẫu. chúng chỉ có thể chế tạo khi người chơi đứng bên cạnh Chìa Mở Thành Phố hoặc giữ nó trong hành trang. Nó cũng chỉ có thể truy cập khi người chơi không ở bên trong một công trình hoặc hang động nào đó. Vật phẩm và kiến trúc trong thẻ này có thể xây lên một Thành Phố Lợn.

Vật phẩm và Kiến trúc khả tạo

Những Vật Phẩm và Kiến Trúc sau có thể chế tạo trong Thẻ Quy Hoạch.