Tòa Thị Chính

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
I could run this place better.

Maxwell

Tòa Thị Chính là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn sinh sản tự nhiên độc quyền cho DLC Hamlet. Có thể được tìm thấy tại Thành Phố Thị Chính và bán nhiều loại giấy phép và hợp đồng cho người chơi.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội Thất

Bước vào một Tòa Thị Chính, người chơi sẽ thấy nhiều Vật Dụng được bày bán để đổi lấy Oinc. Đồng thời còn có Ngài Thị Trưởng đi lang thang khắp phòng.

Các mặt hàng dưới đây có thể thấy được bày bán ở tiền sảnh, các mặt hàng này sẽ được bổ sung bởi Thị Trưởng, trừ Chứng Thư Gia Chủ:

Mặt Hàng Tên Oinc.png
Deed of home ownership.png Chứng Thư Gia Chủ 50
House Expansion Permit.png Giấy Phép Mở Rộng 50
Demolition Permit.png Giấy Phép Tháo Dỡ 10
Security Contract.png Hợp Đồng Bảo An 10

Key to the City.png Tòa Thị Chính Riêng

WX-78 Portrait.png
I RULE THEM ALL!

WX-78

Khi có được Chìa Mở Thành Phố tại Cung Điện, người chơi sẽ có thể chế tạo được Tòa Thị Chính của riêng họ. Nó nằm trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 4 Ván Ép, 4 Vàng Thỏi và 4 Da Lợn để chế tạo. Xây Tòa Thị Chính riêng sẽ biến người chơi trở thành Thị Trưởng Thành Phố của riêng họ.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội thất

Nội thất của kiến trúc này sẽ giống với Tòa Thị Chính của thành phố, trừ việc các mặt hàng bày bán sẽ không có. Giống với Nhà Nhỏ Hẹp, người chơi có thể xây dựng các Kiến Trúc bên trong. Tuy nhiên Tòa Thị Chính riêng cũng không thể bước vào khi trời Tối, khiến chúng ít hữu dụng khi trốn tránh khỏi bóng đêm.

Oinc.png Tô thuế

Tòa Thị Chính cho phép người chơi thu thập thuế từ thị trấn của họ mỗi 10 ngày. Buổi sáng của ngày nộp thuế, nhân vật sẽ cho biết đã đến lúc thu thuế. Người chơi sẽ nhận 1 Oinc từ mỗi người dân trong Nhà Phố mà họ tự xây dựng. Thu thập thuế sẽ phụ thuộc vào khoảng cách. Nếu người chơi ở quá xa thì họ sẽ không nhận được Oinc cho những lượt thuế bị bỏ lỡ.

Blueprint.png Thư viện ảnh