Điêu Khắc Cẩm Thạch

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Marble Sculptures)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Với những điêu khắc có thể chế tạo bởi người chơi bằng Bàn Thợ Gốm, xem Quân Cờ.
Với những điêu khắc trang trí rơi ra Bản Thảo khi được khai thác, xem Tượng Cẩm Thạch.

Wendy Portrait.png
Perhaps it wanted to hide the shame of its monstrous form?

Wendy, when examining an incomplete Rook Sculpture.

Wigfrid Portrait.png
We've freed the figure slumbering in the stöne.

Wigfrid, when examining an incomplete Bishop Sculpture.

Waxwell Portrait.png
My creations! How rude.

Maxwell, when examining an incomplete Knight Sculpture.

Điêu hắc Cẩm Thạch (Marble Sculpture) là những cấu trúc tự sản trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng A New Reign. Chúng xuất hiện ở một số Bộ Vá có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu trên thế giới, cùng với một vài Tượng Cẩm Thạch.

Người chơi có thể khai thác tượng với một Cuốc Chim, khiến chúng rơi ra đá cẩm thạch và bị biến dạng (thiếu bộ phận, vỡ.v.v) và bắt đầu trở nên giống với Quái Đồng Hồ. Các Cẩm Thạch Khả Nghi có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới và được đặt lên các điêu khắc để sửa chúng.

Khi xảy ra đêm Trăng Tròn, mỗi Điêu Khắc đã được sửa có thể được khai thác bằng cuốc để rơi ra Bản Phác, Cẩm Thạch và triệu hồi tương ứng Đồng Hồ Tượng, Đồng Hồ Mã hoặc Đồng Hồ Xe. Nếu đêm Trăng Tròn kết thúc, khai thác Điêu Khắc chỉ trả lại Cẩm Thạch Khả Nghi.

Ngoài ra, khi xảy ra đêm Không Trăng, mỗi Điêu Khắc đã được sửa có thể được khai thác bằng Cuốc để rơi ra Bản Phác, Cẩm Thạch và triệu hồi các Quân Cờ Ảo Ảnh tương ứng. Vì các Điêu Khắc không thể tái tạo, người chơi phải chuyển sang các Quân Cờ để triệu hồi thêm Quân Cờ Ảo Ảnh.

Placeholder.png Bên Lề

Blueprint.png Thư viện ảnh


pl:Marmurowe_rzeźby_(DST)