Cây Rừng Thường

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Regular Jungle Tree)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thường Xanh  |  Gai  |  "Toàn Thường"  |  Nấm  |  Dẻ Bulô  |  Chuối Hang  |  Dừa  |  Rừng Thường  |  Đước  |  Tro  |  Nhiệt Đới  |  Trơ Cành

Just like any other tree.

–Wilson

Cây Rừng Thường là một loại cây tìm thấy trong Quần Xã Rừng Nhiệt Đới của bản mở rộng Shipwrecked. Khá giống như Cây Toàn Thường, nó rớt ra 2 Gỗ Sống khi đốn hạ, và gốc có thể dùng Xẻng đào lên để kiếm thêm một Gỗ Sống. Bởi nó không rớt ra hạt, Cây Rừng Thường không thể trồng lại. Nó thường tìm thấy cùng vài Hoa Quỷ mọc xung quanh.