Mảnh Vụn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Debris)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

WX-78 Portrait.png
WATER VEHICLE NOT REPAIRABLE

WX-78

Mảnh Vụn là những đối tượng xuất hiện tự nhiên trong DLC Shipwrecked. Chúng đánh dấu vị trị người chơi xuất hiện và có thể có ý để suy luận người chơi đã bị đắm thuyền ở hòn đảo khởi đầu. Có bốn mảnh khác nhau: Hai tấm ván, một cái thùng, và một cột buồm lớn bị hỏng.

Mảnh Vụn có thể phá bằng Hammer để kiếm 3 Gỗ và 1 Bộ Sửa Thuyền. Cho phép người chơi sửa thuyền của mình trước khi họ tiếp cận được Máy Khoa HọcNọc, những thứ cần để chế Bộ Sửa Thuyền. Một khi phá hủy, Mảnh Vụn sẽ không xuất hiện lại.

Blueprint.png Thư viện Ảnh