Vết Nứt Thiên Thể

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Celestial Fissure)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Nó không phải ma thuật bóng tối.

Maxwell, khi xem xét một Vết Nứt Thiên Thể.

Warly Portrait.png
Có vẻ nó sẽ lún xuống mãi mãi.

Warly, khi xem xét một Vết Nứt Thiên Thể không có ánh sáng.

Vết Nứt Thiên Thể là một đối tượng sản sinh tự nhiên độc quyền chỉ có trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhập Return of Them. Chúng có thể tìm thấy trên Đảo Mặt Trăng.

Chúng tạo ra ánh sáng và cả hào quang tăng dần tùy theo Chu Kỳ Trăng. Từ không có ánh sáng và hào quang ở Trăng Mới cho tới ánh sáng rộng và 100 điểm Khai Sáng/phút vào Trăng Tròn.

Đài Thiên Thể có thể được xây dựng trên những khe nứt này bằng cách ghép 3 mảnh theo thứ tự trên Vết Nứt Thiên Thể.

Placeholder.png Bên Lề

  • Vết Nứt Thiên Thể được giới thiệu trong bản cập nhập Turn of Tides.