Đá Phiến

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Stone Slab)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Wolfgang strong. Wolfgang flip.

Wolfgang

Đá Phiến là một đối tượng độc quyền trong Hamlet DLC. Phiến đá có thể lập lại và có cơ hội tìm thấy những tài nguyên khác nhau. Một vật phẩm có thể tìm thấy dưới mỗi Đá Phiến được lật.

Nếu được khai thác, nó sẽ rơi ra 1 - 2 Đá. Nếu Đá Phiến không được lật, nó cũng sẽ rơi một vật phẩm như khi nó được lật lại.

Đá phiến rơi ra những vật phẩm khác nhau tùy thuộc vào Quần Xã chúng được tìm thấy.

Vật phẩm Tỉ lệ rơi

Đồng Bằng Hoang

Tỉ lệ rơi

Rừng Mưa Nhiệt Đới

Tỉ lệ rơi

Rừng Mưa Nhiệt Đới Sâu

Tỉ lệ rơi

Khác

Rocks.pngFlint.png 29.6% 24.5% 7% 32%
Cut Grass.png 29.6% 16.4% 7% 32%
Bean Bugs.png 7.4% 16.4% 21.1% 0%
Gummy Slug.png 0% 16.4% 21.1% 0%
Gold Nugget.png 3.7% 1.6% 4.2% 4%
Rabid Beetle.png 0% 0.16% 14% 0%
Viper.png 0% 0% 14% 0%
Lost Idol.pngLost Totem.pngRelic Fragment.png 0% 0% 1.4% 0%

Prototype.png Mẹo

  • Nếu người chơi có một Cuốc hoặc Cuốc Sang Trọng được trang bị trên tay, nút hành động sẽ khai thác nó chức không lật nó lại.
  • Sau một thời gian, khi một số lượng phiến đá nhất định đã được khai thác, những cái mới sẽ bắt đầu xuất hiện trên thế giới.