Hang Cua Thỏ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Crabbit Den)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Don't get snappy with me, mister.

–Wilson

Hang Cua Thỏ là một đối tượng tự nhiên trong bản mở rộng Shipwrecked. Cua Thỏ sinh ra từ Hang, và lang thang gần chúng vào ban ngày và chạy vào Hang vào hoàng hôn. Không như Thỏ, chúng không chạy vào Hang khi bị đuổi, thay vào đó đào lên một Cát Mưu Kế. Cua Thỏ ngủ khi chúng ở ngoài Hang vào đêm và có thể bị tấn công.

Prototype.png Mẹo

  • Đặt một Bẫy ngày trên Hang Cua Thỏ sẽ đảm bảo bắt được một Cua Thỏ hầu như mọi lúc.
  • Để tấn công một Cua Thỏ, người chơi có thể lại gần nó vào ban ngày và để nó chạy (mà đừng đi theo) cho đến khi nó dừng lại. Sau khi Cua Thỏ đứng lại, người chơi có thể đi lại và giết nó mà không lo nó đào Hang.
  • Có thể bắt Cua Thỏ ra khỏi Hang của nó bằng cách đào Hang lên bằng Xẻng; tuy nhiên, việc này sẽ phá Hang và không có thêm bất kỳ Cua Thỏ nào sinh ra từ đó nữa.
  • Cũng có thể buộc Cua Thỏ ra khỏi Hang bằng các đào Cát Mưu Kế.

Blueprint.png Thư viện Ảnh