Hồ Thủy Triều

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Tidal Pool)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
A pool, left by the tides.

Wilson

Hồ Thủy Triều là các bể nước nhỏ xuất hiện trong quần xã Đầm Lầy của DLC Shipwrecked. Chúng có sẵn với 3 kích cỡ khác nhau. Mỗi Hồ Thủy Triều bao quanh bởi 2 đến 4 Cây tùy theo kích thước. Dùng một Cần Câu, người chơi có thể kiếm Cá Nhiệt Đới từ Hồ. Người Cá Ngư Ông cũng câu Cá Nhiệt Đới trong Hồ Thủy Triều, tuy nhiên chúng sẽ không ăn cá, và cho phép người chơi lấy chúng. Hồ Thủy Triều chứa tối đa 10 Cá Nhiệt Đới, và chúng sẽ sinh ra con mới trong mỗi 160 giây nếu có ít hơn 10 trong Hồ.

Blueprint.png Thư viện Ảnh