Vượt Bầu Trời

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Skyworthy)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Willow Portrait.png
I should get out of here.

Willow, when examining in Hamlet world

Wheeler Portrait.png
I've my doubts it'll actually fly, but I'm desperate.

Wheeler, when examining out of Hamlet world

Vượt Bầu Trời là một Kiến Trúc khả chế và là phiên bản Hamlet của Vượt Biển Được trong Shipwrecked DLC. Nó có thể tìm thấy trong Thẻ Ma Thuật, yêu cầu nhiên liệu gồm 4 Nhiên Liệu Ác Mộng, 4 Gỗ Sống, Lon Ngớ Ngẩn để chế tạo và 1 Tay Máy Bóng Tối để nguyên mẫu.

Vượt Bầu Trời vượt trội hơn Vượt Biển Được ở điểm nó sẽ đưa người chơi du hành qua cả thế giới của Shipwrecked và cả thế giới Reign of Giants. Nó cũng có thể chế tạo lại để trở lại thế giới Hamlet. Trong thế giới Shipwrecked hay Reign of Giants, Lon Ngớ Ngẩn có thể tìm thấy ở trong chiếc Khí Cầu Hỏng (xuất hiện đâu đó trên thế giới) khi đập bằng búa. Sau khi du hành đến một thế giới khác, người chơi cũng có thể tìm/chế tạo Vượt Biển Được để sử dụng cho chuyến đi giữa thế giới Shipwrecked và Reign of Giants.

Blueprint.png Thư viện ảnh

vi:Skyworthy