Cuốc Làm Vườn

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Splendid Garden Hoe)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wormwood Portrait.png
Tuck in babies

Wormwood

Cuốc Làm Vườn (Garden Hoe) là một vật phẩm độc quyền của Don't Starve Together và được giới thiệu trong bản cập nhập Reap What You Sow. Nó cần 2 Cành Cây và 2 Đá Lửa để chế tạo và Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó có độ bền là 25 lần dùng.

Cuốc Làm Vườn được sử dùng để tạo, di chuyển hoặc lấp đi Mô Đất Ruộng khi sử dụng trên một Đất Thổ Nhưỡng.

Cuốc Làm Vườn Lộng Lẫy

Walter Portrait.png
My tilling skils deserve a gold metal! Get it?

Walter

Cuốc Làm Vườn Lộng Lẫy (Splendid Garden Hoe) là phiên bản cải tiến của Cuốc Làm Vườn với độ bền gấp 4 lần. Nó cần 2 Cành Cây và 2 Vàng Thỏi để chế tạo và Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.


Placeholder.pngBên lề

  • Cuốc Làm Vườn và Cuốc Làm Vườn Lộng Lẫy được giời thiệu trong bản cập nhật Reap What You Sow.
  • Cuốc Làm Vườn lần đầu tiên xuất hiện trong sự kiện The Gorge.