Củ Cải Tím

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Turnip)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wigfrid Portrait.png
The göds have strange tastes.

Wigfrid, when examining a Turnip.

Willow Portrait.png
Take that, turnip.

Willow, when examining a Roast Turnip.

Củ Cải Tím (Turnip) là một loại Lương Thực độc quyền trong Sự Kiện The Gorge của Don't Starve Together. Nó là một loại Rau Quả được trồng từ Giống Củ Cải, thứ có thể mùa từ Sammy với gái 1 Đồng Xu Cổ. Củ Cải Tím có thể nấu thành Cải Tím Chín bằng Lửa Trại ở cạnh chỗ của Lợn Già Làng. Củ Cải Tím được dùng trong những Công Thức The Gorge độc quyền.