Tiêu Độc

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Poison Dart)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wickerbottom Portrait.png
To destroy my foes from the inside out.

Wickerbottom

Tiêu Độc (Poison Dart) là một loại Vũ Khí Tầm Xa độc quyền của Shipwrecked DLC. Nó cần 2 Sậy, 1 Hạch Độc, 1 Lông Đen Nhánh để chế tạo và yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó gây Độc lên mục tiêu thổi trúng, mà rút máu đối tượng từ từ, nhưng không gây sát thương trực tiếp lúc thổi. Độc gây 2 sát thương mỗi 10 giây trong vòng 2 phút, tổng cộng là 24 sát thương. Mọi lương thực rơi ra từ mob bị độc sẽ chỉ còn 1/2 độ tươi.