Giáp Xương Rồng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Cactus Armor)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

If I prick enemies half as much as I pricked myself making it, it'll be worth it.

–Warly

Giáp Xương RồngGiáp chế tạo có ở bản mở rộng Shipwrecked. Nó yêu cầu 1 Giáp Gỗ và 3 Gai Xương Rồng để chế tạo, và cần một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Giáp Xương Rồng có 450 và điểm máu và giúp hấp thụ 80% lực tấn công giống như Giáp Gỗ mà dùng để chế tạo nó. Bất cứ khi nào người chơi mặc Giáp Xương Rồng bị tấn công bởi Mob, nó sẽ gây lại 17 sát thương tới kẻ tấn công, kể cả kẻ địch dùng vũ khí tầm xa như MacTusk hay Đồng Hồ Tượng. Sát thương này là cố định với mọi nhân vật. Không như Giáp Gỗ, Giáp Xương Rồng không bắt lửa. Mặc giáp sẽ khiến Xương Rồng Tượng không để mắt tới nhân vật và kháng sát thương diện rộng của Xương Rồng.