Vượt Biển Được

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Seaworthy)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Woodlegs Portrait.png
Farewell ye land lubbers!

Woodlegs, trong Shipwrecked.

Vượt Biển Được là một Kiến Trúc xuất hiện tự nhiên trong bản mở rộng Shipwrecked, và có thể chế tạo trong bản mở rộng Reign of Giants và game gốc, khi DLC Shipwrecked có sẵn. Nó cho phép người chơi đi lại giữ thế giới Shipwrecked và thế giới Reign of Giants hoặc game gốc, một cách tương tự như Hang Động. Ở ngoài thế giới Shipwrecked, nó cần 4 Nhiên Liệu Ác Mộng, 4 Gỗ SốngĂng-ten Biển để chế tạo và một Tay Máy Bóng Tối để nguyên mẫu.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong một thế giới Shipwrecked, người chơi có thể tìm được Vượt Biển Được đã được tạo sẵn. Nếu người chơi không bắt đầu từ thế giới Reign of Giants hoặc game gốc, họ có thể kết nối thế giới Shipwrecked với một thế giới Reign of Giants hoặc game gốc đã tồn tại, hay tạo một cái mới. Sau khi liên kết các thế giới, hai thế giới hoạt động như một tệp lưu kết hợp cùng nhân vật Shipwrecked tiếp nhận thế giới kết hợp. Kết nối này không thế hoàn tác. Nếu thế giới Shipwrecked liên kết đến một phần lưu Reign of Giants hoặc game gốc đã tồn tại, nhân vật chơi đang tồn tạo trong thế giới bị liên kết sẽ bị xóa và thay bằng một Mộ. Mộ này có thể đào lên bằng Xẻng để lấy lại các vật dụng nhân vật bị xóa mang theo.

Bên ngoài Shipwrecked

Wickerbottom Portrait.png
A special ship for transcending worlds.

Wickerbottom, bên ngoài Shipwrecked.

Trong Reign of Giants hoặc trò chơi gốc, Vượt Biển Được không tự tạo sẵn, vì vậy để đi vào Shipwrecked cần phải chế tạo và xây nó, ngay cả khi người chơi đã bắt đầu một thế giới Shipwrecked. Để tạo công thức vận chuyển, người chơi hoặc là bắt đầu từ một thế giới Shipwrecked, hoặc khi tạo thế giới Reign of Giants/trò chơi gốc, đồng ý với lời nhắc trên màn hình để làm nó tương thích với Shipwrecked.

Ăng-ten Biển có thể lấy được bằng cách dùng Búa đập Tàu Đắm, hoặc có 4,36% cơ hội câu được từ Phế Liệu,

As the Sea Worther can be obtained from Hammering the Sunken Boat, or as a low 4.36% chance drop from fishing up the nearby Flotsam, về mặt lý thuyến có thể chế tạo Vượt Biển Được trong thế giới bề mặt, miễn là người chơi sử dụng Đồ Gỗ để tích trữ nhiều Ăng-ten Biển hoặc gặp may khi câu Phế Liệu. Vượt Biển Được cũng có thể được đặt trong Hang ĐộngTàn Tích. Du hành tới thế giới Shipwrecked sẽ hoạt động bình thường, tuy nhiên thay vì việc quay trờ lại Hang Động hoặc Tàn Tích thì người chơi sẽ trở lại thế giới bề mặt, ở gần Hố vào Hang Động hoặc Tàn Tích tương ứng. Với khoảng cách di chuyển giữa Hang Động và Tàn Tích cùng thế giới bề mặt, không nên đặt Vượt Biển Được trong tàn tích.

Gears.png Cơ chế

Khi lần đầu tiên 1 Vượt Biển Được sử dụng trên thế giới bất kỳ, một lựa chọn hiện ra để bạn chọn 1 thế giới được liên kết có sẵn hoặc tạo một thế giới liên kết mới. Khi 2 tệp lưu đã được hợp nhất, nhân vật sử dụng Vượt Biển Được sẽ trở thành nhân vật chính. Nhân vật ở thế giới được lên kết sẽ trở thành Mộ cùng tất cả vật phẩm trên người họ có thể được đào lên bằng xẻng.

Những đồng mình đi theo không thể di chuyển giữa 2 thế giới (ngoại trừ Abigail). Tất cả những vật dụng đặc biêt (Cây Rìu Lucy, Bật Lửa của Willow) sẽ được thay thế nếu nó không tồn tại trong thế giới đích. Thêm vào đó, nếu người ta hợp nhất các thế giới với một bản lưu đã tồn tại, các vật phẩm dành riêng cho nhân vật từ thế giới cũ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi bản lưu. Điều này là để ngăn người chơi lấy các vật phẩm này với các nhân vật khác.

Vì các Mùa đi qua bình thường trong các thế giới được liên kết, người ta có thể sử dụng Vượt Biển Được để bỏ qua các Mùa nếu họ muốn dùng cách đơn giản là đi qua cổng và chờ đợi ở thế giới khác. Ví dụ: nếu Mùa Khô bắt đầu ở một thế giới Shipwrecked, người chơi có thể thu thập đồ đạc của họ và đến thế giới trò chơi RoG / cơ bản của họ cho đến khi nó trôi qua, miễn là Mùa đó thích hợp hơn. Cần lưu ý rằng hai thế giới không nhất thiết phải có Mùa tương tự. Ví dụ, đó có thể là Mùa Đông trong thế giới RoG, nhưng có thể là Mùa Bão trong thể giới SW. Đồ gỗ có thể được sử dụng ở một trong hai thế giới để buộc mùa thay đổi thành ngày đầu của Mùa Dịu hoặc Mùa Thu. Thông qua đó có thể phù hợp với các Mùa ưa thích.

Nếu Đồ Khoai Tây đã được sử dụng trong thế giới, thế giới liên kết sẽ không tự tái tạo. Điều này có thể cho phép số lượng không xác định của bất kỳ vật phẩm không thể tái tạo nào bằng cách lưu trữ chúng ở thế giới khác và tái tạo thế giới mà người chơi muốn lấy vật phẩm từ đó.

Khi 2 thế giới được liên kết, sự hư hỏng của Lương Thực sẽ diễn ra bình thường ở cả 2 thế giới.

Placeholder.png Bên lề

  • Trước khi nó được thực hiện trong cập nhật Wilbur vs. The Volcano, Máy Cưỡi Mới Lạ Hỏng đã được dùng làm chỗ tạm cho Vượt Biển Được.
  • Khi di chuyển qua Vượt Biển Được, một nhạc nềm phiên bản Mùa Hè/Mùa Thu RoG biến dạng có thể nghe một lúc ngắn.
  • Trong Chế độ Phiêu Lưu, Vượt Biển Được sẽ biến mất ngay lập tức sau khi xây nó, khiến không thể đến một thế giới SW ở đây.

Blueprint.png Thư viện ảnh