Cây Leo Khổng Lồ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Great Leafy Stalk)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
Ancient, and full of life.

Wendy

Cây Leo Khổng Lồ là một loại thực vật không thể phá hủy độc quyền trong Hamlet DLC. Chúng được tìm thấy trong cả Rừng Mưa Nhiệt Đới SâuRừng Nhiệt Đới Độc.  

Cây Leo Khổng Lồ trong khi dường như không phục vụ mục đích nào ngoại trừ như một vật trang trí, trên thực tế có một mục đích. Trong Mùa Ẩm Ướt, nó có thể sinh ra những Kén Phát Quang và sẽ nở thành Bọ Cánh Cam