Lò Than Đổ Nát

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Crumbling Brazier)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
A little light in this dreary place.

Maxwell

Lò Than Đổ Nát là một Kiến Trúc tự nhiên được giới thiệu trong DLC Hamlet. Chúng có thể được tìm thấy trong Rừng Nhiệt Đới Sâu, điển hình là gần Lối Vào Đổ Nát.

Lối Vào Đổ Nát có thể được tiếp Nhiên Liệu để cung cấp Ánh Sáng và phương tiện nấu ăn. Đốt cháy Lò Than cũng có thể làm bén lửa các vật dễ cháy gần đó. Tính năng của chúng gần giống với Lửa Trại, nhưng không thể chế tạo.