Nhà Ẩn Sĩ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Hermit Home)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
This place has seen better days.

Woodie, khi xem xét Nhà Ẩn Sĩ lúc đầu.

Wilson Portrait.png
It just needed a little love.

Wilson, khi xem xét Nhà Ẩn Sĩ đã nâng cấp.

Nhà Ẩn Sĩ (Hermit Home) là một kiến trúc tự sản độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells. Nó có thể tìm thấy trên Đảo Ẩn Cư ở xa ngoài Biển.

Nhà Ẩn Sĩ sản sinh ra Cua Ẩn Sĩ mỗi ngày. Nó có thể nâng cấp 3 lần với những vật liệu sau:

Một Nhà Ẩn Sĩ đã nâng cấp đầy đủ là yêu cầu để thu thập Ngọc Trai. Từ tình bạn cấp 8, người chơi sẽ gọi Nhà Ẩn Sĩ là Điện Ngọc Trai (Pearl's Place.).

Placeholder.png Bên Lề

  • Nhà Ẩn Sĩ được giới thiệu trong bản cập nhật She Sells Sea Shells.
  • Bản nhạc Hermit Home phát trước khi nâng cấp thực ra là "Creepy Forest" từ nhạc phim gốc.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Winona's Spotlight.png Ảnh động