Cột Thu Lôi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lightning Rod)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Now I can harness the heavens!

–Wilson

Cột Thu Lôi là kiến trúc Khoa Học giúp thu hút các tia Sét. Tạo ra từ 3Vàng Thỏi, 1 Đá Mài và cần Máy Khoa Học để tạo mẫu.

Khả năng chuyển hướng sét giúp chống lại bị sét đánh và làm cháy các đối tượng dễ bắt lửa gần đó như Bụi Dâu, Cành Con, Đất CỏCây. Bảo vệ trong khu vực bán kính 2 màn hình xung quanh hoặc 40 đơn vị khoảng cách (Đọc thêm trang Console/Lệnh để biết cách đo khoảng cách, một đơn vị khoảng cách bằng 1 ô đất 4x4 đào lên bởi Chĩa).

Cột Thu Lôi cũng tạo ra quầng ánh sáng nhỏ xung quanh (nhưng không nóng) sau khi hấp thụ một tia sét, chỉ đủ sáng để ngăn chặn Charlie tấn công. Ánh sáng kéo dài trong vài Ngày và sẽ biến mất mỗi khi buổi sáng tới.

Reign of Giants icon.png Reign of Giants

Trong bản mở rộng Reign of Giants, nguyên liệu cần để tạo ra tăng lên 4 Vàng Thỏi. Nếu Cột Thu Lôi và Vôn Dương ở gần nhau, cả hai đều có xác suất thu hút các tia sét như nhau. 

Placeholder.png Bên lề

  • Được thêm vào từ bản cập nhật Doorway To Adventure.
  • Vài nhân vật hành động giống như là có thể sử dụng được sức mạnh của Cột Thu Lôi, do đó có vẻ sẽ có các tính năng tương lai đối với Cột Thu Lôi hoạt động.
  • Một Cột Thu Lôi hoạt động tạo ra một âm thanh điện tử và hình động để tạo hiệu ứng thẩm mỹ.

Gold Nugget.png Thư viện Ảnh