Súng Cao Su

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Trusty Slingshot)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walter Portrait.png
You never know what you'll run into out in the wilderness.

Walter

Súng Cao Su (Trusty Slingshot) là một Vật Dụng đặc biệt của Nhân Vật chỉ có thể được chế tạo bởi Walter bằng 1 Cành Cây và 2 Túi Muỗi. Walter bắt đầu trò chơi với một cây Súng Cao Su trong hành trang của cậu.

Súng Cao Su được sử dụng để bắn Đạn Cao Su với các mức sát thương và hiệu ứng khác nhau. Một ô hành trang để đựng đạn xuất hiện khi người chơi trang bị Súng Cao Su.

Những tấn công từ Súng Cao Su không gây thêm sự chú ý với những đối tượng đang đánh nhau với thứ khác.