Đạn Cao Su

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Đạn Cao Su (Slingshot Ammo) là một Vật Phẩm cá nhân và chỉ có thể được chế tạo bởi Walter trong Thẻ Đạn Cao Su. Đạn này sử dụng độc quyền cho Súng Cao Su. Có rất nhiều loại đạn với những ảnh hưởng khác nhau.

Đá Cuội

Walter Portrait.png
They're not the best, but they'll work.

Walter

Đá Cuội (Pebbles) gây ra 17 sát thương. 10 viên đạn được cho ra mỗi lần dùng một Đá để chế tạo.

Vàng Viên

Walter Portrait.png
These rounds are golden! Literally!

Walter

Vàng Viên (Gold Rounds) gây 34 sát thương. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1 Vàng Thỏi để chế tạo, yêu cầu một Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Cẩm Thạch

Walter Portrait.png
I wish they weren't so hard to find!

Walter

Cẩm Thạch (Marbles) gây ra 51 sát thương. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng một Cẩm Thạch để chế tạo, yêu cầu một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu.

Đạn Phân Khô

Walter Portrait.png
Gross... but a distraction is a distraction.

Walter

Đạn Phân Khô (Poop Pellets) không gây ra sát thương, nhưng làm cho những sinh vật không phải Boss không còn tập trung vào mục tiêu của chúng nữa. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng Phân để chế tạo, yêu cầu Máy Khoa Học để nguyên mẫu.

Đạn Đóng Băng

Walter Portrait.png
Almost as chilling as my favourite radio shows!

Walter

Đạn Đóng Băng (Freeze Rounds) không gây ra sát thương, nhưng nó có thể đóng băng mục tiêu bằng với 2 lần bắn từ Gậy Băng. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1 Đá Mặt Trăng và 1 Ngọc Lam để chế tạo, yêu cầu một Mũ Ma Thuật để nguyên mẫu.

Đạn Làm Chậm

Walter Portrait.png
That should slow them down!

Walter

Đạn Làm Chậm (Slow-Down Rounds) gây ra 17 sát thương và làm cho tốc độ của mục tiêu chậm đi 1/3 trong 10 giây. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1 Đá Mặt Trăng và 1 Ngọc Tím để chế tạo, yêu cầu Tay Máy Bóng Tối để nguyên mẫu.

Đạn Yểm Bùa

Walter Portrait.png
Shadow magic is pretty handy, I see why the Ancients liked it!

Walter

Đạn Yểm Bùa (Cursed Rounds) gây ra 51 sát thương và có 50% khả năng triệu hồi một Xúc Tua Bóng Đen lên tấn công. 10 viên được cho ra mỗi lần dùng 1Mảnh Thulecite và 1Nhiên Liệu Ác Mộng để chế tạo, yêu cầu đứng gần Đài Giả Khoa Cổ Đại. Chúng không thể nguyên mẫu được.