Đá Mặt Trăng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wolfgang Portrait.png
But is not cheese?

Wolfgang

Đá Mặt Trăng (Moon Rooks)Vật Dụng độc quyền của Don't Starve Together. Thu được bằng cách khai thác những Thiên Thạch đâm xuống, khi chúng để lại những tảng đá với nhiều vết nứt trắng, góc cạnh lởm chởm. Đá Mặt Trăng cũng có thể khai thác được từ những bức Tượng Điêu Khắc Đá Mặt Trăng Khả Nghi. Khi khai thác Thiên Thạch, người chơi sẽ nhận được 1 Đá, 1 Đá Lửa và 2 Đá Mặt Trăng. Xác suất nhận được viên đá Mặt Trăng thứ ba là 60%, và viên thứ tư, 30%.

Thiên thạch chỉ rơi xuống vùng đất bao quanh bởi Đá Tảng như Xứ Đá. Một đá mặt trăng được dán nhãn "Đá Tảng" khi người chơi rê chuột lên và nhận được những câu thoại xem xét giống với mọi Đá Tảng bình thường khác. Cần 25 phát Búa để hạ một Tường Đá Mặt Trăng không kể kích cỡ. Tường Đá Mặt Trăng không thể bị phá hủy bởi Gậy Giải Cấu Trúc sinh ra bởi lệnh.

Đá Mặt Trăng có thể được sử dụng để chế tạo Tường Đá Mặt Trăng, Ngọc Đá Mặt Trăng, La Bàn Mặt Trăng, Chìa Khóa Mặt Trăng, và Đất Hố Mặt Trăng. Chúng cũng là nguyên liệu cần thiết để sửa Bệ Đá Mặt Trăng và để nâng cấp Cổng Hoa thành Cổng Thiên Thể.

Wilson cũng có thể chế tạo Đá Mặt Trăng thông qua Chuyển Đổi Quặng III.

Icon Tools.png Sử dụng

Moon Rock.png

×12

Alchemy Engine.png
Moon Rock Wall.png

×4

Moon Rock.png
Moon Rock.png
Moon Rock.png
Alchemy Engine.png
Cratered Moonrock.png
Moon Rock.png
Moon Rock.png
Blue Moonlens.png
Ice.png
Ice.png
Prestihatitator.png
Moon Dial.png
Moon Rock.png
Purple Gem.png
Celestial Orb.png
Moon Rock Idol.png
Moon Rock.png
Moon Shard.png
Moon Shard.png
Celestial Altar.png
Moon Crater Turf.png
Moon Rock.png
Moon Shroom.png
Moon Shroom.png
Moon Shroom.png
Celestial Altar.png
Mutated Fungal Turf.png
Moon Rock.png

×20

Purple Moonlens.png
Interface arrow right.png
Celestial Portal.png
Đặt Portal Paraphernalia.png vào Florid Postern.png
Moon Rock.png
Blue Gem.png
Prestihatitator.png
Freeze Rounds.png

×10

Walter Portrait.png
Moon Rock.png
Purple Gem.png
Shadow Manipulator.png
Slow-Down Rounds.png

×10

Walter Portrait.png
Moon Rock.png
Thulecite.png
Blueprint (rare).png
Astral Detector.png

Placeholder.png Bên lề

Biểu tượng cũ của Đá Mặt Trăng.
  • Đá Mặt Trăng được coi là 1 phần của bản cập nhật A New Reign, mặc dù Đá Mặt Trăng được giới thiệu từ trước khi nhánh beta của bản cập nhật ...In with the New được chính thức phát hành.
  • Trong bản cập nhật A Little Fixer Upper, kết cấu bề mặt Đá Mặt Trăng và mọi vật phẩm liên quan đều được cập nhật.
  • Tuy Đá Mặt Trăng không xuất hiện trong phần chơi đơn, các Nhân Vật được ra mắt trong Hamlet DLC vẫn có vài lời nhận xét về chúng.

Blueprint.png Thư viện ảnh