Hiểu Biết

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Insight.png

Hiểu Biết (Insight) là một hệ thống điểm trong trò chơi được sử dụng để nâng cấp Cây kỹ năng cho nhân vật trong Don't Starve Together. Nhân vật có thể nhận được Điểm Hiểu Biết và sử dụng chúng để mở khóa các Kỹ năng độc đáo. Điểm Hiểu Biết được trao sau một số ngày sống sót, tổng cộng tối đa 15 điểm sau 68 ngày. Điểm Hiểu Biết vẫn tồn tại giữa các trò chơi/thế giới vì nó được liên kết với tài khoản của người chơi. Lưu ý rằng thời gian bị biến thành Hồn Ma Nhân Vật Không được tính vào việc đạt được Điểm Hiểu Biết.

Mỗi nhân vật chỉ có tối đa điểm Hiểu Biết là 15, trong khi số lượng Kỹ năng nhiều hơn con số đó, vì vậy người chơi phải cân nhắc xem Kỹ năng nào sẽ được mở khóa. Các kỹ năng đã mở khóa của nhân vật được đặt lại khi tham gia một thế giới/máy chủ mới và có thể được đặt lại trong trò chơi bằng cách sử dụng Chìa Khóa Mặt Trăng trên Cổng Thiên Thể để trở về menu chọn nhân vật và người chơi có thể tẩy điểm để cộng lại những kỹ năng mà họ muốn.

Điểm Hiểu Biết 1 Insight.png 2 Insight.png 3 Insight.png 4 Insight.png 5 Insight.png 6 Insight.png 7 Insight.png 8 Insight.png 9 Insight.png 10 Insight.png 11 Insight.png 12 Insight.png 13 Insight.png 14 Insight.png 15 Insight.png
Thời gian để có được (ngày) 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tổng thời gian để có được (ngày) 3 6 10 14 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68

Cây Kỹ Năng

Wilson Filter.png Wilson Wilson Filter.png

Torch Longevity 1.png Đuốc Torch Longevity 1.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Torch Longevity 1.png
Đuốc Dai Dẳng I
Đuốc cháy lâu hơn một chút Không
Torch Longevity 2.png
Đuốc Dai Dẳng II
Đuốc cháy lâu hơn một chút nữa. Mở khóa Đuốc Dai Dẳng I
Torch Longevity 3.png
Đuốc Dai Dẳng III
Đuốc cháy lâu hơn rất nhiều Mở khóa Đuốc Dai Dẳng II
Torch Range 1.png
Đuốc Lan Tỏa I
Đuốc tỏa sáng xa hơn một chút. Không
Torch Range 2.png
Đuốc Lan Tỏa II
Đuốc tỏa sáng xa hơn một chút nữa. Mở khóa Đuốc Lan Tỏa I
Torch Range 3.png
Đuốc Lan Tỏa III
Đuốc tỏa sáng xa hơn rất nhiều. Mở khóa Đuốc Lan Tỏa II
Torch Toss.png
Ném Đuốc
Sử dụng quỹ đạo được xây dựng một cách khoa học để luôn hạ cánh theo hướng bên phải. Mở khóa 3 kỹ năng đuốc.
Transmutation.png Giả Kim Transmutation.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Transmutation.png
Chuyển đổi
Biến 3 Cành Cây thành 1 Gỗ.
Biến 1 Gỗ thành 2 Cành cây.
Không
Transmute Ore 1.png
Chuyển đổi Quặng I
Biến 3 Đá thành 1 Đá Lửa.
Biến 2 Đá Lửa thành 1 Đá.
Mở khóa Chuyển đổi
Transmute Ore 2.png
Chuyển đổi Quặng II
Biến 3 Tiêu Thạch thành 1 Vàng Thỏi.
Biến 2 Vàng thỏi thành 1 Tiêu Thạch.
Mở khóa Chuyển đổi Quặng I
Transmute Ore 3.png
Chuyển đổi Quặng III
Biến 2 Đá Mài thành 1 Cẩm Thạch.
Biến 1 Cẩm Thạch thành 1 Đá Mài.
Biến 2 Cẩm Thạch thành 1 Đá Mặt Trăng.
Mở khóa Chuyển đổi Quặng II
Transmute Gems 1.png
Chuyển đổi Ngọc I
Biến 2 Ngọc Đỏ thành 1 Ngọc Lam.
Biến 2 Ngọc Lam thành 1 Ngọc Đỏ.
Biến Ngọc Lam và Ngọc Đỏ thành Ngọc Tím.
Mở khóa Chuyển đổi
Transmute Gems 2.png
Chuyển đổi Ngọc II
Biến 3 Ngọc Tím thành 1 Ngọc Cam.
Biến 3 Ngọc Cam thành 1 Ngọc Vàng.
Mở khóa Chuyển đổi Ngọc I
Transmute Gems 3.png
Chuyển đổi Ngọc III
Biến 3 Ngọc Vàng thành 1 Ngọc Lục.
Biến 6 viên ngọc có màu khác nhau thành Đá Quý Ánh Kim.
Mở khóa Chuyển đổi Ngọc II
Transmute Icky 1.png
Chuyển đổi Mềm I
Biến 3 Thịt Nhỏ thành 1 Thịt.
Biến 1 Thịt thành 2 Thịt Nhỏ.
Mở khóa Chuyển đổi
Transmute Icky 2.png
Chuyển đổi Mềm II
Biến 2 Tóc Râu thành 1 Lông Bò Lai.
Biến 2 Lông Bò Lai thành 1 Tóc Râu.
Mở khóa Chuyển đổi Mềm I
Transmute Icky 3.png
Chuyển đổi mềm III
Biến 6 Thối thành 1 Phân.
Biến 2 Nanh Chó Săn thành 1 Mảnh Xương.
Biến 2 Mảnh Xương thành 1 Nanh chó săn.
Mở khóa Chuyển đổi Mềm II
Beard Insulation 1.pngBộ RâuBeard Insulation 1.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Beard Insulation 1.png
Râu Cách Nhiệt I
Tăng khả năng cách nhiệt lên 20%. Không
Beard Insulation 2.png
Râu Cách Nhiệt II
Tăng khả năng cách nhiệt lên 40%. Râu Cách Nhiệt I
Beard Insulation 3.png
Râu Cách Nhiệt III
Tăng khả năng cách nhiệt lên 60%. Râu Cách Nhiệt II
Beard Growth 1.png
Mọc Râu I
Bộ râu vĩ đại của bạn sẽ mọc nhanh hơn theo các ngày 3/7/15. Không
Beard Growth 2.png
Mọc Râu II
Bộ râu vĩ đại của bạn sẽ mọc nhanh hơn theo các ngày 3/6/12. Mở khóa Mọc Râu II
Beard Growth 3.png
Mọc Râu III
Bộ râu vĩ đại của bạn sẽ mọc nhanh hơn theo các ngày 2/5/10. Mở khóa Mọc Râu II
Beard Hair Storage.png
Râu Lưu Trữ
Giấu đồ ăn vào bộ lông cằm của bạn. Số lượng lưu trữ phụ thuộc vào độ sinh trưởng của râu. Mở khóa ít nhất 3 Kỹ Năng của Bộ Râu
Shadow Courtier.png Tương ThíchLunar Innovator.png
Kỹ năng Miêu tả Yêu cầu
Shadow Courtier.png
Cận thần Bóng Đêm
Nữ hoàng sẽ thưởng cho sự trung thành của bạn những bí mật về Bóng Đêm.
Biến 3 Kinh Dị Thuần Túy thành 1 Thạch Kinh Hoàng.
Biến 1 Thạch Kinh Hoàng thành 2 Kinh Dị Thuần Túy.
Biến 1 Kinh Dị Thuần Túy thành 2 Nhiên liệu Ác Mộng.
 • Mở khóa ít nhất 12 kĩ năng
 • Tìm và đánh bại Thượng Cổ Hắc Ám
 • Không mở khóa Kẻ Khai Phá Mặt Trăng
Lunar Innovator.png
Kẻ Khai Phá Mặt Trăng
Phần thưởng cho sự tò mò của bạn về Mặt Trăng.
Biến 3 Mảnh Trăng Truyền thành 1 Quang Thạch Tinh Khiết.
Biến 1 Quang Thạch Tinh Khiết thành 2 Mảnh Trăng Truyền.
 • Mở khóa ít nhất 12 kĩ năng
 • Tìm và đánh bại Chiến Binh Thiên Hà
 • Không mở khóa Cận thần Bóng Đêm

Willow Filter.png Willow Willow Filter.png

Hungry Lighter.png Bật Lửa Hungry Lighter.png
Kỹ Năng Mô Tả Yêu cầu
Controlled Burning.png
Kiểm Soát Đám Cháy
Ngọn lửa bạn đốt sẽ không lan rộng và chiến lợi phẩm có thể cháy được sẽ chỉ cháy âm ỉ

Các vật phẩm như Đuốc và Bật Lửa của Willow có 100% cơ hội đốt cháy mục tiêu

Không
Burn Duration.png
Thời Lượng Cháy
Các vật thể cháy nhanh hơn và những sinh vật cháy lâu hơn Đốt Có Kiểm Soát
Fire Fighter.png
Lính Cứu Hỏa
Ngọn lửa của bạn gây ra nhiều thiệt hại hơn cho sinh vật theo thời gian Thời Lượng Cháy
Brighter Lighter I.png
Bật Lửa Sáng Hơn I
Tăng độ sáng của bật lửa lên một chút Không
Brighter Lighter II.png
Bật Lửa Sáng Hơn II
Tăng độ sáng của bật lửa lên rất nhiều Bật Lửa Sáng Hơn I
Hungry Lighter.png
Bật Lửa Đói Khát
Hấp thụ lửa (ngay cả khi chúng chỉ đang cháy âm ỉ) bằng bật lửa của bạn để tiếp nhiên liệu cho nó Không
Ember Tender.png
Than Hóa
Thu thập và sử dụng Than Hồng để thực hiện hiệu ứng Pyrokinetic

Bạn có thể thu thập Than Hồng từ những sinh vật bị đốt cháy bằng bật lửa của mình

Bật Lửa Đói Khát
Spontaneous Combustion.png
Thiêu Đốt
Sử dụng Than Hồng để đốt cháy sinh vật trong khu vực gần bạn Than Hóa
Fire Ball.png
Hỏa Cầu
Sử dụng Than Hồng để tạo ra một quả cầu lửa cung cấp nhiệt và ánh sáng Than Hóa
Burning Frenzy.png
Cháy Điên Cuồng
Trong 30 giây, tăng thêm 25% sát thương của vũ khí khi tấn công những mục tiêu đang cháy Than Hóa
Hot-Headed.png Bernie Hot-Headed.png
Kỹ Năng Mô Tả Yêu cầu
Patch Up I.png
Vá Víu I
Máu của Bernie hồi phục từ từ Không
Patch Up II.png
Vá Víu II
Máu của Bernie hồi phục nhanh hơn Vá Víu I
Bearly Sane I.png
Gấu Tỉnh Táo I
Bernie sẽ trở nên sống động ở ngưỡng tỉnh táo cao hơn Không
Bearly Sane II.png
Gấu Tỉnh Táo II
Bernie sẽ trở nên sống động ở ngưỡng tỉnh táo cao hơn nữa Gấu Tỉnh Táo I
Accelerant I.png
Gia Tốc I
Tốc độ di chuyển của Bernie nhanh hơn một chút Không
Accelerant II.png
Gia Tốc II
Tốc độ di chuyển của Bernie nhanh hơn rất nhiều Gia Tốc I
Tough Stuffing I.png
Nhồi Chặt I
Tổng lượng máu của Bernie cao hơn một chút Học 4 kỹ năng về Bernie để mở khóa
Tough Stuffing II.png
Nhồi Chặt II
Tổng lượng máu của Bernie cao hơn rất nhiều Nhồi Chặt I
Hot-Headed.png
Nóng Đầu
Bernie sẽ tự mình chế nhạo và tấn công bất kỳ sinh vật nào thuộc mặt trăng hoặc bóng tối gần đó. Không
Burning Bernie.png
Bernie Bùng Cháy
Đốt cháy Bernie sẽ mang lại cho nó luồng hào quang rực lửa trong thời gian ngắn.

Kẻ địch tấn công Bernie đang bốc cháy sẽ nhận lại sát thương.

Học 8 kỹ năng về Bernie để mở khóa
Shadow Fire-Raiser.png Tương ThíchLunar Fire-Raiser.png
Kỹ Năng Mô Tả Yêu cầu
Shadow Bernie.png
Bernie Bóng Đêm
Chạm vào bóng tối để tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ xuyên giáp của Bernie, đặc biệt là chống lại kẻ thù mặt trăng.
 • Tìm và tiêu diệt Thượng Cổ Hắc Ám
 • Không tương thích với mặt trăng
 • Học 6 kỹ năng của Bernie để mở khóa.
Shadow Fire-Raiser.png
Kẻ Nâng Lửa Bóng Đêm
Nữ hoàng sẽ thưởng cho lòng trung thành của bạn bằng sức mạnh của ngọn lửa bóng đêm.

Triệu hồi nhiều luồng lửa đen để tìm kiếm mục tiêu thù địch.

 • Tìm và tiêu diệt Thượng Cổ Hắc Ám
 • Không tương thích với mặt trăng
 • Học 7 kỹ năng của Bernie để mở khóa.
Lunar Bernie.png
Bernie Mặt Trăng
Cầu nguyện mặt trăng tăng cường khả năng tấn công và phòng thủ xuyên giáp của Bernie, đặc biệt là chống lại kẻ thù bóng đêm.
 • Tìm và tiêu diệt Chiến Binh Thiên Hà
 • Không tương thích với bóng đêm
 • Học 6 kỹ năng của Bernie để mở khóa.
Lunar Fire-Raiser.png
Kẻ Nâng Lửa Mặt Trăng
Người sáng lập bí hiểm sẽ thưởng cho sự tò mò của bạn bằng công thức tạo ra ngọn lửa mặt trăng.

Sử dụng Than Hồng để thổi bùng ngọn lửa mặt trăng lạnh giá.

 • Tìm và tiêu diệt Chiến Binh Thiên Hà
 • Không tương thích với bóng đêm
 • Học 7 kỹ năng của Bernie để mở khóa.

Wolfgang Filter.png Wolfgang Wolfgang Filter.png

Chore Workout I.png Việc VặtChore Workout I.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Chore Workout I.png
Việc Vặt I
Cơ hội one-shot trong quá trình làm việc đã được cải thiện lên 5%. Không
Chore Workout II.png
Việc Vặt II
Cơ hội one-shot trong quá trình làm việc đã được cải thiện lên 10%. Việc Vặt I
Chore Workout III.png
Việc Vặt III
Cơ hội one-shot trong quá trình làm việc đã được cải thiện lên 15%. Việc Vặt II
Gym Mastery.png Huấn luyệnGym Mastery.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Gym Mastery.png
Bậc Thầy Tập Luyện
Hoàn thiện việc tập luyện thể dục của bạn.

Mini game sẽ tự động hoàn thành.

Không
Coach Wolfgang.png
Huấn Luyện Viên Wolfgang
Học cách chế tạo Còi Huấn Luyện.

Trong khi huấn luyện, Wolfgang Thường sẽ nâng cao tinh thần của bạn bè và tăng sát thương cho đồng đội.

Không
Leg Day.png
Ngày Tập Chân
+10% tăng tốc khi dạng Bình thường. Huấn Luyện Viên Wolfgang
Dumbbell Developer.png
Nhà Phát Triển Tạ Đơn
Học cách chế tạo một số quả tạ mới. Không
Heavy Hitter I.png
Kẻ Đánh Mạnh I
Tăng sát thương khi ném tạ lên 50%. Nhà Phát Triển Tạ Đơn
Heavy Hitter II.png
Kẻ Đánh Mạnh II
Tăng sát thương khi ném tạ lên 100%. Kẻ Đánh Mạnh I
Push the Limits I.png
Đẩy Tới Giới Hạn I
Sử dụng Máy Tập Thể Hình để vượt giới hạn của Thước Đo Hùng Mạnh.

Thước Đo Hùng Mạnh có thể lên tới 110.

None
Push the Limits II.png
Đẩy Tới Giới Hạn II
Sử dụng Máy Tập Thể Hình để vượt giới hạn của Thước Đo Hùng Mạnh.

Thước Đo Hùng Mạnh có thể lên tới 120.

Đẩy Tới Giới Hạn I
Push the Limits III.png
Đẩy Tới Giới Hạn III
Sử dụng Máy Tập Thể Hình để vượt giới hạn của Thước Đo Hùng Mạnh.

Thước Đo Hùng Mạnh có thể lên tới 130.

Đẩy Tới Giới Hạn II
Push the Limits IV.png
Đẩy Tới Giới Hạn IV
Sử dụng Máy Tập Thể Hình để vượt giới hạn của Thước Đo Hùng Mạnh.

Thước Đo Hùng Mạnh có thể lên tới 140.

Đẩy Tới Giới Hạn III
Push the Limits V.png
Đẩy Tới Giới Hạn V
Sử dụng Máy Tập Thể Hình để vượt giới hạn của Thước Đo Hùng Mạnh.

Thước Đo Hùng Mạnh có thể lên tới 150.

Đẩy Tới Giới Hạn IV
Mighty Weapons I.png Hùng MạnhMighty Weapons I.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Mighty Weapons I.png
Vũ Khí Hùng Mạnh I
Phát huy hết sức mạnh của Vũ khí xuyên giáp

+5 Sát thương xuyên giáp cho vũ khí xuyên giáp khi ở trong trạng thái Hùng mạnh.

Không
Mighty Weapons II.png
Vũ Khí Hùng Mạnh II
Phát huy hết sức mạnh của Vũ khí xuyên giáp

+10 Sát thương xuyên giáp cho vũ khí xuyên giáp khi ở trong trạng thái Hùng mạnh.

Vũ Khí Hùng Mạnh I
Mighty Weapons III.png
Vũ Khí Hùng Mạnh III
Phát huy hết sức mạnh của Vũ khí xuyên giáp

+15 Sát thương xuyên giáp cho vũ khí xuyên giáp khi ở trong trạng thái Hùng mạnh.

Vũ Khí Hùng Mạnh II
Mighty Weapons IV.png
Vũ Khí Hùng Mạnh IV
Phát huy hết sức mạnh của Vũ khí xuyên giáp

+20 Sát thương xuyên giáp cho vũ khí xuyên giáp khi ở trong trạng thái Hùng mạnh.

Vũ Khí Hùng Mạnh III
Mighty Weapons V.png
Vũ Khí Hùng Mạnh V
Phát huy hết sức mạnh của Vũ khí xuyên giáp

+25 Sát thương xuyên giáp cho vũ khí xuyên giáp khi ở trong trạng thái Hùng mạnh.

Vũ Khí Hùng Mạnh IV
Shadow Guard III.png Tương ThíchLunar Strategist III.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Shadow Guard I.png
Hộ Vệ Bóng Đêm I
Nữ hoàng sẽ ban thưởng cho lòng trung thành của bạn bằng sức mạnh hủy diệt.

Thêm +10% tổng sát thương khi chiến đấu với những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Mặt Trăng khi Hùng mạnh.

Tìm và đánh bại Thượng Cổ Hắc Ám.

Không mở khóa tương thích mặt trăng.

Shadow Guard II.png
Hộ Vệ Bóng Đêm II
Nữ hoàng sẽ ban thưởng cho lòng trung thành của bạn bằng sức mạnh hủy diệt.

Thêm +20% tổng sát thương khi chiến đấu với những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Mặt Trăng khi Hùng mạnh.

Hộ Vệ Bóng Đêm I
Shadow Guard III.png
Hộ Vệ Bóng Đêm III
Nữ hoàng sẽ ban thưởng cho lòng trung thành của bạn bằng sức mạnh hủy diệt.

Thêm +30% tổng sát thương khi chiến đấu với những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Mặt Trăng khi Hùng mạnh.

Hộ Vệ Bóng Đêm II
Lunar Strategist I.png
Nhà Chiến Lược Mặt Trăng I
Người sáng lập bí hiểm sẽ thưởng cho sự tò mò của bạn bằng cách tiết lộ điểm yếu của kẻ thù.

Thêm +10% tổng sát thương khi chiến đấu với những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm khi Hùng mạnh.

Tìm và đánh bại Chiến Binh Thiên Hà.

Không mở khóa tương thích bóng đêm.

Lunar Strategist II.png
Nhà Chiến Lược Mặt Trăng II
Người sáng lập bí hiểm sẽ thưởng cho sự tò mò của bạn bằng cách tiết lộ điểm yếu của kẻ thù.

Thêm +20% tổng sát thương khi chiến đấu với những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm khi Hùng mạnh.

Nhà Chiến Lược Mặt Trăng I
Lunar Strategist III.png
Nhà Chiến Lược Mặt Trăng III
Người sáng lập bí hiểm sẽ thưởng cho sự tò mò của bạn bằng cách tiết lộ điểm yếu của kẻ thù.

Thêm +30% tổng sát thương khi chiến đấu với những sinh vật thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm khi Hùng mạnh.

Nhà Chiến Lược Mặt Trăng II

Woodie Filter.png Woodie Woodie Filter.png

Curse Embracer.png Lời NguyềnCurse Embracer.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Transformation Timer I.png
Thời Gian Biến Đổi I
Những dạng biến đổi tồn tại lâu hơn. (thêm 15%) Không
Transformation Timer II.png
Thời Gian Biến Đổi II
Những dạng biến đổi tồn tại lâu hơn. (thêm 30%) Thời Gian Biến Đổi I
Transformation Timer III.png
Thời Gian Biến Đổi III
Những dạng biến đổi tồn tại lâu hơn. (thêm 45%) Thời Gian Biến Đổi II
Curse Embracer.png
Kẻ Áp Chế Lời Nguyền
Không nhận hình phạt về sức khỏe hoặc tinh thần khi ăn Tượng Kitschy.

Trở lại hình dạng con người sẽ không còn đói bụng.

Học 6 Điểm kỹ năng về lời nguyền
The Werebeaver I.png
Ma Hải Ly I
Ma Hải Ly sẽ khai khoáng nhanh hơn. Không
The Werebeaver II.png
Ma Hải Ly II
Ma Hải Ly sẽ đốn gỗ nhanh hơn. Ma Hải Ly I
The Werebeaver III.png
Ma Hải Ly III
Chặt, khai thác và phá vỡ những vật liệu cứng ở dạng Ma Hải Ly của bạn. Ma Hải Ly II
Werebeaver Mastery.png
Hải Ly Bậc Thầy
Ma Hải Ly học cách đập đuôi xuống đất, phá hủy mọi thứ xung quanh. Ma Hải Ly III

Chỉ có thể tinh thông một dạng duy nhất, hãy lựa chọn khôn ngoan.

The Weremoose I.png
Ma Hươu I
Ma Hươu của bạn có khả năng chống lại những chướng ngại vật cao hơn và đi nhanh hơn một chút. Không
The Weremoose II.png
Ma Hươu II
Ma Hươu sẽ từ từ hồi lại Máu. Ma Hươu I
The Weremoose III.png
Ma Hươu III
Bạn có thể dừng cũ húc giữa chừng ở dạng Ma Hươu của mình. Ma Hươu II
Weremoose Mastery.png
Ma Hươu Bậc Thầy
Ma Hươu học cách tung những cú đấm mạnh hơn và lớp da cứng cáp hơn. Ma Hươu III

Chỉ có thể tinh thông một dạng duy nhất, hãy lựa chọn khôn ngoan.

The Weregoose I.png
Ma Ngỗng I
Ma Ngỗng sẽ chạy nhanh hơn. Không
The Weregoose II.png
Ma Ngỗng II
Ma Ngỗng chống thấm hoàn toàn. Ma Ngỗng I
The Weregoose III.png
Ma Ngỗng III
Ma Ngỗng thi thoảng sẽ né được một đòn tấn công sắp chạm tới Ma Ngỗng II
Weregoose Mastery.png
Ma Ngỗng Bậc Thầy
Ma Ngỗng học cách bay vòng quanh để khám phá thế giới, nhưng nó hơi mất kiểm soát. Ma Ngỗng III

Chỉ có thể tinh thông một dạng duy nhất, hãy lựa chọn khôn ngoan.

Woodworker.png Tiều PhuWoodworker.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Quick Picker I.png
Kẻ Nhặt Nhanh I
Thu thập vật liệu nhanh hơn. Không
Quick Picker II.png
Kẻ Nhặt Nhanh II
Thu thập vật liệu nhanh hơn rất nhiều. Kẻ Nhặt Nhanh I
Quick Picker III.png
Kẻ Nhặt Nhanh III
Thu thập vật liệu cực kỳ nhanh. Kẻ Nhặt Nhanh II
Woodworker.png
Thợ Mộc
Sử dụng Lucy để làm Ván Ép hiệu quả hơn. Không
Hat Carving.png
Đẽo Mũ
Sử dụng Lucy để chế tạo Mũ Gỗ Cứng bảo vệ đầu. Thợ Mộc
Cane Carving.png
Đẽo Gậy
Sử dụng Lucy để chế tạo Gậy Gỗ Đi Bộ để di chuyển dễ dàng. Thợ Mộc
Treeguard Feller I.png
Kẻ Đốn Hạ Thần Rừng I
Gây thêm một lượng sát thương tương đối cho Thẩn Rừng. Không
Treeguard Feller II.png
Kẻ Đốn Hạ Thần Rừng II
Gây thêm một lượng sát thương lớn cho Thần Rừng. Kẻ Đốn Hạ Thần Rừng I
Treeguard Feller III.png
Kẻ Đốn Hạ Thần Rừng III
Học cách chế tạo Hình Nộm Thần Rừng, một hình nộm cực kỳ dễ cháy. Kẻ Đốn Hạ Thần Rừng II
Shadow Courtier.png Tương ThíchLunar Innovator.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Shadow Courtier.png
Kẻ Đối Chất Bóng Đêm
Nữ hoàng sẽ tưởng thưởng cho lòng trung thành của bạn bằng cách triệu hồi các sinh vật bóng tối của cô ấy.

(Nhưng chỉ khi bạn đã trong một dạng biến đổi.)

Lunar Innovator.png
Kẻ Đối Nghịch Mặt Trăng
Người sáng lập bí hiểm sẽ tưởng thưởng cho sự tò mò của bạn bằng cách ngăn chặn khả năng kích hoạt lời nguyền của mặt trăng.

Wigfrid Filter.png Wigfrid Wigfrid Filter.png

Fighting Words.png Người Dẫn Tấu Fighting Words.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Fighting Words.png
Đấu Khẩu
Chiến Khúc sẽ không tiêu tốn Cảm Hứng nữa, thay vào đó nó sẽ có thời gian hồi chiêu *Hát Chiến Khúc 10 lần để mở khóa
Battle Call Canister (Skill).png
Hộp Đựng Chiến Ca
Học cách chế tạo Hộp Đựng Chiến Ca, một thùng chứa Chiến Ca và Chiến Khúc *Mang 6 loại chiến ca riêng biệt trong hành trang
Encore.png
Tiết Mục Bổ Sung
Học cách chế tạo Warrior's Reprise: Hồi sinh đồng minh trong màn biểu diễn theo yêu cầu *Thổi 1 Sừng Bò Lai để mở khóa
Mystic Resilience.png Sự Đàn Hồi Thần Bí Mystic Resilience.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Mystic Resilience.png
Sự Đàn Hồi Thần Bí
Nhận được một phước lành thiêng liêng sẽ cung cấp cho bạn +5 Thủ Xuyên Giáp.
Bragi's Blessing I.png Kho Quân GiớiHard Helm I.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Bragi's Blessing I.png
Ban Phước của Bragi I
Tăng một chút tỉ lệ cảm hứng khi tấn công bằng Giáo Chiến Không
Bragi's Blessing II.png
Ban Phước của Bragi II
Tăng khá nhiều tỉ lệ cảm hứng khi tấn công bằng Giáo Chiến Ban Phước của Bragi I
Elding Spear (Skill).png
Giáo Cổ
Học cách chế tạo Giáo Cổ: một loại vũ khí điện gây nhiều sát thương hơn cho mục tiêu ẩm ướt. Ban Phước của Bragi II
Elding Spear Enhancement I.png
Giáo Cổ Nâng Cấp I
Giờ đây, Giáo Cổ có thể thực hiện một đòn tấn công đặc biệt. Đòn tấn công này sẽ sửa chữa những Giáo Cổ đã tích điện nếu nó đánh trúng mục tiêu. Kỹ năng Giáo Cổ
Elding Spear Enhancement II.png
Giáo Cổ Nâng Cấp II
Nâng cấp Giáo Cổ bằng Bình Nén Tĩnh Điện để gây +20 Sát Thương Xuyên Giáp. Giáo Cổ Nâng Cấp
Hard Helm I.png
Mũ Cứng I
Nón Chiến Binh sẽ tăng thêm một chút độ bền khi được đội bởi Wigfrid Không
Hard Helm II.png
Mũ Cứng II
Nón Chiến Binh sẽ tăng thêm khá nhiều độ bền khi được đội bởi Wigfrid Mũ Cứng I
Commander's Helm (Skill).png
Nón Chỉ Huy
Học cách chế tạo Nón Chỉ Huy: một chiếc mũ bảo vệ khỏi những đòn tấn công đẩy lùi Mũ Cứng II
Commander's Helm Enhancement I.png
Nón Chỉ Huy Nâng Cao I
Nón Chỉ Huy giờ đây có khả năng bảo vệ chống lại Sát Thương Xuyên Giáp Kỹ năng Nón Chỉ Huy
Commander's Helm Enhancement II.png
Nón Chỉ Huy Nâng Cao II
Khả năng chữa lành tự nhiên của Wigfrid sẽ sửa chữa Nón Chỉ Huy của cô ấy khi cô ấy tiếp tục chiến đấu với lượng máu tối đa Kỹ năng Nón Chỉ Huy
Battle Rönd (Skill).png
Khiên Chiến
Học cách chế tạo Khiên Chiến. Tấm khiên này có thể được sử dụng để tấn công, chặn những đòn tấn công và cung cấp thêm khả năng bảo hộ khi được trang bị. Kỹ năng Giáo Cổ hoặc Nón Chỉ Huy
Battle Rönd Enhancement I.png
Khiên Chiến

Nâng Cao I

Thời gian chặn đòn tấn công của Khiên Chiến được tăng cường Kỹ năng Khiên Chiến
Battle Rönd Enhancement II.png
Khiên Chiến

Nâng Cao II

Sau khi chặn đòn tấn công bằng Khiên Chiến, đòn tấn công tiếp theo của bạn trong vòng 5 giây sẽ gây thêm 10 sát thương Kỹ năng Khiên Chiến
Noble Mount I.png Kỵ sỹNoble Mount I.png
Kỹ Năng Mô Tả Điều Kiện Cần
Noble Mount I.png
Vật Cưỡi Quý Tộc I
Bò Lai sẽ được thuần hóa nhanh hơn 15% Không
Noble Mount II.png
Vật Cưỡi Quý Tộc II
Bò Lai sẽ để bạn cưỡi thêm 30% tổng thời gian Vật Cưỡi Quý Tộc I
Noble Mount III.png
Vật Cưỡi Quý Tộc III
Cưỡi bò lai sẽ khiến cảm hứng của bạn từ từ dâng trào cho đến khi đi được nửa chặng đường Vật Cưỡi Quý Tộc II
Battle Saddle (Skill).png
Yên Cưỡi Chiến Đấu
Học cách chế tạo Yên Cưỡi Chiến Đấu, chiếc yên có khả năng bảo hộ Bò Lai Vật Cưỡi Quý Tộc III
Shadow Chanteuse.png Tương ThíchLunar Melodist.png
Kỹ Năng Mô Tả Điều Kiện Cần
Shadow Chanteuse.png
Ca Sĩ

Bóng Đêm

Phần thưởng cho lòng trung thành của bạn với kỹ năng chế tạo Dark Lament
Đồng minh nhận ít sát thương hơn từ kẻ thù thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm và gây thêm sát thương cho kẻ thù thuộc Hàng Ngũ Mặt Trăng
Lunar Melodist.png
Nhà Soạn Nhạc

Ánh Trăng

Người Sáng Lập Bí Hiểm sẽ tưởng thưởng cho sự tò mò của bạn kỹ năng chế tạo Enlightened Lullaby
Đồng minh nhận ít sát thương hơn từ kẻ thù thuộc Hàng Ngũ Mặt Trăng và gây thêm sát thương cho kẻ thù thuộc Hàng Ngũ Bóng Đêm

Winona Filter.png Winona Winona Filter.png

Quick Charge.png Nhánh 1 Quick Charge.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Hotlight.png
Quang Nhiệt
Nâng cấp Đèn Pha để có thể tỏa nhiệt. Không
Spacious Spotlight.png
Mở Rộng Đèn Pha
Nâng cấp Đèn Pha của bạn để ánh sáng chiếu rộng hơn. Không
Portability.png
Di Động
Thu gọn máy móc trở nên dễ dàng, và học cách làm chiếc Điều khiển cầm tay để điều khiển Máy Bắn Đá từ xa. Không
Quick Charge.png
Sạc Nhanh
Các máy móc được đặt gần Máy Phát Điện hoặc Máy Phát Điện Đá Qúy sẽ sạc nhanh hơn 100% Mở khóa Di Động
Energy-Saver.png
Tiết Kiệm Năng Lượng
Khi không sử dụng Máy Phát Điện và Máy Phát Điện Đá Qúy, chúng sẽ ko tiêu hao năng lượng.
Những máy móc có kết nối với Máy Phát điện sẽ ko tiêu hao năng lượng nếu đang ở chế độ ngủ.
Không
Greater Generator II.png Nhánh 2 Greater Generator II.png
Mở khóa 3 Kỹ Năng ở Nhánh 1 để tiếp tục.
Kỹ năng Miêu tả Yêu cầu
Rapid-Fire I.png
Tốc Độ Phóng I
Điều chỉnh để tăng tốc độ phóng của Máy Bắn Đá lên 5%. Mở khóa 3 kỹ năng ở Nhánh 1.
Rapid-Fire II.png
Tốc Độ Phóng II
Điều chỉnh để tăng tốc độ phóng của Máy Bắn Đá lên 10%. Mở khóa Tốc Độ Phóng I
Rapid-Fire III.png
Tốc Độ Phóng III
Điều chỉnh để tăng tốc độ phóng của Máy Bắn Đá lên 20%. Mở khóa Tốc Độ Phóng II
Explosive Volley I.png
Cú nổ Vô lê I
Điều chỉnh Máy Bắn Đá để tăng diện tích sát thương lên 25%. Mở khóa 3 Kỹ năng ở Nhánh 1
Explosive Volley II.png
Cú nổ Vô lê II
Điều chỉnh Máy Bắn Đá để tăng diện tích sát thương lên 50%. Mở khóa Cú nổ Vô lê I
Explosive Volley III.png
Cú nổ Vô lê III
Điều chỉnh Máy Bắn Đá để tăng diện tích sát thương lên 100%. Mở khóa Cú nổ Vô lê II
Greater Generator I.png
Hiệu Suất Máy Phát Điện I
Tăng hiệu suất của Máy Phát Điện và Máy Phát Điện Đá Qúy lên 25%. Mở khóa 3 Kĩ năng ở Nhánh 1.
Greater Generator II.png
Hiệu Suất Máy Phát Điện II
Tăng hiệu suất của Máy Phát Điện và Máy Phát Điện Đá Qúy lên 50%. Mở khóa Hiệu Suất Máy Phát Điện I I
Greater Generator III.png
Hiệu Suất Máy Phát Điện III
Tăng hiệu suất của Máy Phát Điện và Máy Phát Điện Đá Qúy lên 100%. Mở khóa Hiệu Suất Máy Phát Điện II
Precise Targeting.png
Ngắm Chính Xác Mục Tiêu
Tất cả Máy Bắn Đá trong phạm vi sử dụng của Điều Khiển Cầm Tay sẽ bắn chính xác vào mục tiêu bạn đã chọn.
 • Mở khóa 3 Kỹ Năng ở Nhánh 1.
 • Mở khóa Di Động
Barrage.png
Càn Quét
Tất cả Máy Bắn Đá trong phạm vi sử dụng của Điều Khiển Cầm Tay đều có thể tăng tốc độ bắn trong 1 thời gian ngắn.
 • Mở khóa 3 Kỹ Năng ở Nhánh 1.
 • Mở khóa Di Động
Shadow Seeker I.png Nhánh 3 Founder's Keepers I.png
Mở khóa 6 Kỹ Năng ở Nhánh 2 để tiếp tục.
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Shadow Seeker I.png
Tầm Thủ Bóng Đêm I
Xây dựng 1 thiết bị lấy cảm hứng từ thiết kế của Wagstaff để tìm ra nguồn lưu trữ bí ẩn.
Làm chủ tất cả các công nghệ được tìm thấy trong Hộp Lưu Trữ.
Mở khóa 6 Kỹ Năng ở Nhánh 2.
Shadow Seeker II.png
Tầm Thủ Bóng Đêm II
Trở nên thành thạo hơn trong việc xác định dấu vết của Ma Thuật Bóng Tối.
Charlie đang để mắt tới bạn đấy.
 • Mở khóa Tầm Thủ Bóng Đêm I
 • Không mở khóa Kẻ Nắm Giữ Tri Thức II
Nightmare Generator.png
Máy Phát Điện Ác Mộng
Học được cách sử dụng Nhiên Liệu Ác Mộng làm nhiên liệu cho Máy Phát Điện. Mở khóa 6 Kỹ Năng ở Nhánh I.
Pure Horror Generator.png
Máy Phát Điện Kinh Dị
Học được cách sử dụng Kinh Dị Thuần Túy làm nhiên liệu cho Máy Phát Điện. Mở khóa Máy Phát Điện Ác Mộng.
Shadow Strike.png
Đòn Tấn Công Bóng Đêm
Sử dụng Điều Khiển Cầm Tay để chọn mục tiêu cho Máy Bắn Đá Bóng Đêm tấn công.
 • Mở khóa Máy Phát Điện Ác Mộng
 • Mở khóa Di Động
Founder's Keepers I.png
Kẻ Nắm Giữ Tri Thức I
Xây dựng 1 thiết bị lấy cảm hứng từ thiết kế của Wagstaff để tìm ra nguồn lưu trữ bí ẩn.
Làm chủ tất cả các công nghệ được tìm thấy trong Hộp Lưu Trữ.
Mở khóa 6 Kỹ Năng từ Nhánh 2.
Founder's Keepers II.png
Kẻ Nắm Giữ Tri Thức II
Mở rộng phạm vi sử dụng của Máy Thanh Tra để xác định được vị trí của nguồn lưu trữ nâng cao.
Làm chủ tất cả các công nghệ được tìm thấy trong Hộp Lưu Trữ Cải Tiến.
 • Mở khóa Kẻ Nắm Giữ Tri Thức I
 • Không mở khóa Tầm Thủ Bóng Đêm II.
Enlightened G.E.M.erator.png
Máy Phát Quang Điện Đá Khai Sáng
Học cách sử dụng Mảnh Khai Sáng làm nhiên liệu cho Máy Phát Điện Đá Qúy. Mở khóa 6 Kỹ Năng từ Nhánh 2.
Brilliance G.E.M.erator.png
Máy Phát Điện Đá Qúy Quang Thạch
Học cách sử dụng Quang Thạch Tinh Khiết làm nhiên liệu cho Máy Phát Điện Đá Qúy. Mở khóa Máy Phát Quang Điện Đá Qúy
Enlightened Strike.png
Đòn Tấn Công Nguyệt Quang
Sử dụng Điều Khiển Cầm tay để Máy Bắn Đá Nguyệt Lượng nhắm vào mục tiêu.
 • Mở khóa Máy Phát Quang Điện Đá Qúy
 • Mở khóa Di Động

Wormwood Filter.png Wormwood Wormwood Filter.png

Seed Sleuth.png Thám Tử Hạt Giống Seed Sleuth.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Seed Sleuth.png
Thám Tử Hạt Giống
Học cách xác định những hạt giống vừa được gieo, để xác định chúng sẽ phát triển thành cái gì. Không
Growth Spurt I.png Cành Trái Growth Spurt I.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Growth Spurt I.png
Dậy Thì I
Nở rộ nhanh hơn. Yêu cầu ít hơn 10% thời gian nở rộ để để chuyển sang giai đoạn tiếp theo

(432 thay vì 480)

Thám Tử Hạt Giống
Growth Spurt II.png
Dậy Thì II
Nở rộ nhanh hơn nhiều. Yêu cầu ít hơn 25% thời gian nở rộ để để chuyển sang giai đoạn tiếp theo

(360 thay vì 480)

Dậy Thì I
Shade Plant.png
Bóng Cây
Tăng khả năng bảo vệ khỏi tình trạng quá nhiệt khi nở rộ. Tăng 300 điểm chống Quá Nhiệt (360 thay vì 60) Dậy Thì II
Flower Power.png
Năng Lượng Hoa
Giữ trạng thái nở rộ. Ở Giai đoạn 3 độ nở ban đầu tăng 50% và độ nở tối đa tăng 66,6%

-Ban đầu 2160s hoặc 4,5 ngày (thay vì 1440s hoặc 3 ngày) - Tối đa 3600s hoặc 7,5 ngày (thay vì 2160s hoặc 4,5 ngày)

Dậy Thì II
Photosynthesis.png
Quang Hợp
Từ từ hồi phục máu khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong khi nở rộ. 1 HealthMeter.png mỗi 20 vào ban ngày hoặc khi đứng cạnh Sao Lùn. Năng Lượng Hoa
Farmhand.png
Nông Thủ
Chăm sóc cây trồng trong trang trại trong phạm vi rộng hơn khi hoa nở rộ.

Thu hoạch cây nông nghiệp nhanh hơn.

Phạm vi tăng 50%

(6 đơn vị thay vì 4)

Thám Tử Hạt Giống
Skilled Self-fertilizer.png
Phân Trộn Chăm Bón
Tự chăm bón bằng Gói Phân Trộn nhanh hơn. Hoạt ảnh chăm bón nhanh hơn 60% Nông Thủ
Bee Kind.png
Bản Tính Loài Ong
Ong Sát Thủ rời khỏi tổ sẽ không tấn công trừ khi bị khiêu khích. - Kỹ Năng Tự Chăm Bón
Bramble Trap Specialist.png
Chuyên Gia Bụi Gai
Đặt lại những Bẫy Mâm Xôi gần đó khi đang nở rộ.

Bẫy Mâm Xôi khi bật ra sẽ không làm hại người chơi.

Đặt lại bẫy mỗi 3 giây. Kỹ Năng Tự Chăm Bón
Fly Trap.png
Bẫy Ruồi
Ruồi Ăn Trái sẽ bị bạn thu hút thay vì nông sản trên trang trại.

Ruồi Ăn Trái Chúa sẽ dễ xuất hiện hơn.

Số nông sản cần để làm cho Ruồi Ăn Trái Chúa xuất hiện giảm một nửa

(8 thay vì 15)

Chuyên Gia Bụi Gai
Butterfly Friend.png Cành Phải Butterfly Friend.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Butterfly Friend.png
Bạn Của Bướm
Bướm sẽ không còn chạy khỏi bạn. Không
Sapling Crafting.png
Chế Tạo Cây Con
Hy sinh máu để chế tạo Bụi Cây phiên bản Đảo Mặt Trăng. Công thức: 5 HealthMeter.png và 5 Cành Cây Bạn Của Bướm
Berry Bush Crafting.png
Chế Tạo Bụi Dâu
Hy sinh máu để chế tạo Bụi Dâu. Công thức: 10 HealthMeter.png + 8 Dâu Mọng + 3 Thối Chế Tạo Cây Con
Juicy Berry Bush Crafting.png
Chế Tạo Bụi Dâu Mọng
Hy sinh máu để chế tạo Bụi Dâu Mọng. Công thức: 10 HealthMeter.png + 8 Dâu Rừng + 3 Thối Chế Tạo Bụi Dâu
Monkeytail Crafting.png
Chế Tạo Sậy Đuôi Khỉ
Hy sinh máu để chế tạo Sậy Đuôi Khỉ. Công thức: 15 HealthMeter.png + 1 Chuối + 4 Sậy Chế Tạo Bụi Dâu
Lureplant Crafting.png
Chế Tạo Củ Tươi
Hy sinh máu để chế tạo Củ Tươi. Công thức: 25 HealthMeter.png + 2 Gói Phân Trộn + 5 Thịt Lá Chế Tạo Sậy Đuôi Khỉ
Mushroom Mastery.png
Bậc Thầy Trồng Nấm
Nấm trồng trong ruộng lớn nhanh hơn một chút. Yêu cầu ít hơn 10% thời gian để phát triển hoàn toàn

(3.38 ngày thay vì 3.75 ngày)

Bạn Của Bướm
Mushroom Mastery II.png
Bậc Thầy Trồng Nấm II
Nấm trồng trong ruộng lớn nhanh hơn nhiều. Yêu cầu ít hơn 20% thời gian để phát triển hoàn toàn

(3 ngày thay vì 3.75 ngày)

Bậc Thầy Trồng Nấm
Poor Sap.png
Nhựa Cây Đáng Thương
Học cách chế tạo Thuốc Xổ để khiến những sinh vật khác phải đi ị. Công thức: 1 Mũ Nấm Đỏ + 1 Mật Ong + 1 Thối

Cho Bò Lai, Lợn hoặc Sói ăn Khiến chúng sinh ra 15 cục phân và nhận 45 điểm sát thương trong tổng số 1 cục phân mỗi 3 giây trong 45 giây, 5 điểm sát thương cho mỗi cục phân.

Bậc Thầy Trồng Nấm II
Mushroom Multiplier.png
Nấm Nhân Bản
Nấm được trồng trong ruộng sẽ cho năng suất cao hơn. Thu hoạc 6 thay vì 4 Mũ Nấm. Bậc Thầy Trồng Nấm II
Moon Shroom Cloud.png
Mây Bào Tử Mặt Trăng
Giải phóng những đám mây bào tử khi ăn Nấm Lam Nguyệt Đám Mây hoạt động tương tự Bom Mê. Nấm Nhân Bản
Lunar Innovator.png Tương Thích Lunar Innovator.png
Kỹ năng Mô tả Điều kiện cần
Lunar Cultivator I.png
Kẻ Canh Tác Mặt Trăng I
Chạm vào rễ mặt trăng của bạn để biến Cà Rốt thành Cà Ruột.
Lunar Cultivator II.png
Kẻ Canh Tác Mặt Trăng II
Chạm vào rễ mặt trăng của bạn để biến Trái Đèn thành Bọ Trái Đèn. Kẻ Canh Tác Mặt Trăng I
Lunar Cultivator III.png
Kẻ Canh Tác Mặt Trăng III
Chạm vào rễ mặt trăng của bạn để biến Thanh Long thành Kỳ Nhông. Kẻ Canh Tác Mặt Trăng II
Lunar Guardian I.png
Hộ Vệ Mặt Trăng I
Bắt giữ kẻ thù và giữ chân chúng tại chỗ khi mặc Giáp Ánh Sáng.
Lunar Guardian II.png
Hộ Vệ Mặt Trăng II
Triệu hồi Dây Gai Ngầm tham gia cuộc chiến khi tấn công bằng vũ khí quang luyện Hộ Vệ Mặt Trăng I

Wurt Filter.png Wurt Wurt Filter.png

Mental Fluidity I.png Động Vật Lưỡng Cư Mental Fluidity I.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Mental Fluidity I.png
Tinh Thần Minh Mẫn
Khi bị ướt, Tinh Thần sẽ hồi phục theo thời gian. Càng ướt át càng tỉnh táo. Không
Mental Fluidity II.png
Tinh Thần Minh Mẫn II
Theo thời gian sẽ hồi phục khá nhiều Tinh Thần khi bị ướt . Mở khóa Tinh Thần Minh Mẫn I
All-Weather Scales.png
Cân Mọi Thời Tiết
Ảnh hưởng của độ ẩm ướt lên nhiệt độ cơ thể giảm đáng kể. Mở khóa Tinh Thần Minh Mẫn II
Slippery Hide I.png
Sự Trơn Trượt I
Sử dụng Độ Ẩm để bảo vệ. Sát thương sẽ làm tiêu hao Độ Ẩm thay vì Máu. Mở khóa Cân Mọi Thời Tiết.
Slippery Hide II.png
Sự Trơn Trượt III
Việc sử dụng Độ Ẩm để bảo vệ đem lại hiệu quả cao hơn. Mở khóa Sự Trơn Trượt I
Hydrous Healing I.png
Truyền Nước I
Hồi Máu dần dần khi bị ướt. Càng ướt át càng hồi nhiều máu. Mở khóa Cân Mọi Thời Tiết
Hydrous Healing II.png
Truyền Nước II
Việc hồi Máu khi bị ướt mang lại hiệu quả cao hơn. Mở khóa Truyền Nước I
Sensible Swamp Fighter.png Cao Thủ Đầm Lầy Sensible Swamp Fighter.png
Kỹ năng Mô tả Yêu cầu
Sensible Swamp Fighter.png
Chiến Binh Nhanh Nhạy.
Vệ Binh Người Cá sẽ rút khỏi cuộc chiến khi lượng máu thấp và đợi máu phục hồi. Không
Swamp Pathfinder.png
Người Cá Mở Đường
Những người sinh tồn gần Wurt sẽ di chuyển giống Wurt qua đầm lầy. Không.
Mosquito Incognito.png
Làm Bạn Với Muỗi
Học cách tạo ra những người bạn dễ thương, khiến Muỗi trở nên trung lập với bạn. Không
Itchcraft I.png
Tri Thức Muỗi
Học cách chế tạo những vật phẩm làm từ Muỗi: Skeeter Bomb, Fertilizzzer và Blood Shot Mở khóa Làm Bạn với Muỗi.
Itchcraft II.png
Tri Thức Muỗi II
Làm chủ cách sử dụng các vật phẩm làm từ Muỗi.

Bom Muỗi Đốt (Skeeter Bomb) với kỹ năng này sẽ sản sinh ra 5 Muỗi thay vì 4.
Nếu Wurt sử dụng Muỗi Hồi Máu(Blood Shot) với kỹ năng này, sẽ hồi phục +1hp 10 lần cho Wurt và +5hp 10 lần cho Người Cá trong một thời gian nhất định.

Mở khóa Tri Thức Muỗi I
The King's Pauldron Quest.png
Pauldron Cho Nhà Vua
Dâng cho đôi vai của Nhà Vua 1 chiếc giáp bằng đá để tăng cường sức mạnh cho đội quân Người Cá của bạn. Không
The King's Crown Quest.png
Vương Miện Cho Nhà Vua
Dâng cho Ngài chiếc Vương Miện mà các vị Vua qua đời đã đội để Người Cá của bạn chiến đấu khôn ngoan hơn , kéo dài mạng sống cho chính họ. Mở khóa Pauldron Cho Nhà Vua.
The King's Trident Quest.png
Đinh Ba Cho Nhà Vua
Hãy dâng vũ khi tốt nhất để sử dụng trên biển, và Người Cá của bạn sẽ tấn công vững như kiềng ba chân. Mở khóa Vương Miện cho Nhà Vua
Sated Sovereign I.png
Nhà Vua No Nê I
Nhà Vua sẽ có 1 chiếc dạ dày lớn. Không
Sated Sovereign II.png
Nhà Vua No Nê II
Nhà Vua sẽ có 1 chiếc dạ dày lớn hơn nữa. Mở Khóa Nhà Vua No Nê I
Sated Sovereign III.png
Nhà Vua No Nê III
Chỉ số độ Đói của Vua Người Cá lên 300 và sẽ lâu đói hơn. Mở khóa Nhà Vua No Nê II
Community Feeder I.png
Thực Thần
Chế tạo 1 Đài Dâng Tảo Bẹ để kích thích Người Cá sinh sôi nảy nở nhanh hơn. Không
Community Feeder II.png
Thực Thần II
Chế Tạo Đài Dâng Tảo Bẹ Cải Tiến để chứa được nhiều Tảo bẹ hơn và Người Cá sinh sôi nhanh hơn nữa. Mở khóa Thực Thần I
Industrious Merm I.png
Công Nghiệp Hóa
Chế tạo Kho Dụng Cụ để trang bị công cụ kém chất lượng cho Người Cá. Không
Industrious Merm II.png
Công Nghiệp Hóa II
Chế tạo Kho Dụng Cụ Nâng Cao để Người Cá của bạn có hàng xịn hơn. Mở khóa Công Nghiệp Hóa I
Hardheaded I.png
Mình Đồng Da Sắt
Chế tạo 1 Kho Quân Giới Người Cá để trang bị cho Người Cá của bạn 1 chiếc Nón Bảo Hộ Đầm Lầy. Không
Hardheaded II.png
Mình Đồng Da Sắt II
Chế tạo 1 Kho Quân Giới Người Cá Cải Tiến để Người Cá được trang bị Nón Chiến Binh Đầm Lầy Mở khóa Mình Đồng Da Sắt I
Shadow Resurrection Merm.png Tương Thích Lunar Mutated Merm.png
Kỹ năng Mô Tả Yêu Cầu
Lunar Mutated Merm.png
Nguyệt Nhân Ngư
Tạo ra Người Cá biến đổi gen bằng cách cho chúng ăn Mảnh Trăng Truyền hoặc Đá Vụn Trăng.
Nâng sức mạnh Nguyệt Nhân Ngư bằng Quang Thạch Tinh Khiết.
 • Mở khóa ít nhất 12 Kỹ Năng.
 • Tìm và đánh bại Chiến Binh Thiên Hà
 • Không mở khóa Tương Thích Bóng Đêm
Terra Mutation.png
Quang Thổ Đầm Lầy
Biến bất kỳ vùng đất nào thành Đầm lầy yêu dấu với Quang Trượng Bùn Đất. Mở khóa Nguyệt Nhân Ngư.
Shadow Resurrection Merm.png
Sự Hồi Sinh Của Người Cá Bóng Đêm
Người Cá đi theo bạn sau khi chết đi chúng sẽ biến thành 1 Chiếc Bóng tiếp tục đi theo.
Nâng sức mạnh của Người Cá Bóng Đêm bằng Kinh Dị Thuần Túy
 • Mở khóa ít nhất 12 Kỹ Năng
 • Tìm và đánh bại Thượng Cổ Hắc Ám
 • Không mở khóa Tương Thích Mặt Trăng
Terra Corruption.png
Vùng Đất Đen Tối
Chế tạo Cây Đinh Ba Kinh Hoàng và biến vùng đất bạn đang đứng thành Đầm Lầy xinh đẹp với những Xúc Tu Bóng Đêm Mở khóa Sự Hồi Sinh Của Người Cá Bóng Đêm

Placeholder.png Trivia

 • "Compost Care" was formerly known as "Skilled Self-fertilizer"
  • Also its original description was: "Self-fertilizes faster with Compost Wraps." (Animation is approximately 60% shorter)
 • The skill "Petal Production" has been replaced by the skill "Photosynthesis" in Beta Update 565757.
 • The skill “Farm Hand II" has been replaced by the skill "Skilled Self-fertilizer" in Beta Update 565757.
 • The skill “Farm Hand III" has been replaced by the skill "Bramble Trap Specialist" in Beta Update 565757.
 • The skill “Farmhand I" has been replaced by the skill "Farmhand" in Beta Update 565757.
 • Wormwood's Bulbous Lightbugs could previously be caught with the Bug Net, that was changed in Beta Update 565757.
 • Wormwood's Carrats could previously be caught with Traps, that was changed in Beta Update 565757.
 • Bees were previously bothered when their bee box was harvested by Wormwood while Wormwood had the "Bee Kind" Skill, that was changed in Beta Update 565757.
 • The "Farm Hand" Skill previously wouldn't make Wormwood harvest farm crops faster, that was changed in Beta Update 565757.
 • Initially, the Bee Kind had a different icon, and its description was: "Killer bees won't leave their hives or attack unless provoked."
 • Previously, there was a Fly Trap skill. Its description read: "Fruit flies will be drawn to you instead of farm plants. The Lord of the Fruit Flies is more likely to appear. " (Number of maturing crops required to Spawn Lord of the Fruitflies halved (8 instead of 15))
 • Previously, there was a Butterfly Friend skill. Its description was: "Butterflies will no longer fly away from you."
 • Old Moon Shroom Cloud description was: "Release sleep-inducing spores when eating a Moon Shroom."
 • Old Shadow Seeker II description was: "The Queen will watch over you."


Placeholder.png Bên lề

 • The skill "Petal Production" has been replaced by the skill "Photosynthesis" in Beta Update 565757.
 • The skill “Farm Hand II" has been replaced by the skill "Skilled Self-fertilizer" in Beta Update 565757.
 • The skill “Farm Hand III" has been replaced by the skill "Bramble Trap Specialist" in Beta Update 565757.
 • The skill “Farmhand I" has been replaced by the skill "Farmhand" in Beta Update 565757.
 • Wormwood's Bulbous Lightbugs could previously be caught with the Bug Net, that was changed in Beta Update 565757.
 • Wormwood's Carrats could previously be caught with Traps, that was changed in Beta Update 565757.
 • Bees were previously bothered when their bee box was harvested by Wormwood while Wormwood had the "Bee Kind" Skill, that was changed in Beta Update 565757.
 • The "Farm Hand" Skill previously wouldn't make Wormwood harvest farm crops faster, that was changed in Beta Update 565757.

Blueprint.png Thư viện ảnh